Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Обява за продажба на поземлен имот в район Искър, гр. Софиа

  18.04.2012
   

  ОБЯВА

  “Райфайзенбанк (България)" ЕАД

  продава

   

  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ПИ/, находящ се в гр. София, СO, район “Искър”, с площ от 3723 кв. м., обозначен като ПИ №727 от кадастрален лист 460 и 483 по плана на гр. София, СO, район “Искър”, планоснимачен район: “Гара Искър – промишлен район 1-ва и 2-ра част (V-60)”, при съседи: имот без планоснимачен номер, имот без планоснимачен номер, ул. “Неделчо Бончев”, бул. “Брюксел”, имот с планоснимачен № 534.

  След прилагане на регулацията, площта на поземления имот ще бъде намалена с до около 25% за осигуряване на транспортен достъп до кръговото на бул.”Хр. Колумб” и ул.”Неделчо Бончев”.

  Теренът е равен, с правилни очертания и добра видимост от всички страни, разположен в района на Аерогара София.

  Поземленият имот има директен достъп до бул. ”Христофор Колумб” през кръговото на ул.”Неделчо Бончев”.

  Имотът се продава чрез търг, при минимална първоначална цена от 455 000 EUR, без включен ДДС.

  Само закупилите тръжна документация лица ще бъдат допуснати за участие в търга.

  Документация за участие в търга може да бъде закупена в срок до 16.05.2012г. от “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, на следния адрес: гр. София – п.к. 1504, район “Средец”, ул.”Гогол” 18-20.

  Цената на тръжната документация е в размер на 100 лв., без включен ДДС.

  Оглед от закупилите документация за участие лица може да се извърши в срок до 16.05.2012 г., в часовете от 09.00 ч. до 17.00 ч., след предоставяне на писмено заявление по образец един работен ден преди заявената дата на огледа.

  Оферти за покупка се подават лично или от упълномощен представител на кандидата в “Райфайзенбанк (България)” ЕАД от 08.30 ч. до 17.00 ч. на 17.05.2012 г. на адрес: гр. София – п.к. 1504, район “Средец”, ул.”Гогол” 18-20. Офертите следва да бъдат подадени в затворен плик с ненарушена цялост и да съдържат всички изискуеми документи и информация за кандидата съгласно условията в тръжната документация.

  Отварянето на офертите ще бъде извършено на 17.05.2012 г., от 17.30ч.

  Оценката на подадените оферти ще бъде извършена от назначена от продавача комисия.

   

  За контакти: “Райфайзенбанк (България)” ЕАД

  Г-н Румен Домбашов - тел. 02/91 985 503, мобилен телефон: 0884 301514

  Г-жа Людмила Кокудева - тел. 02/91 985 680

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.