Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промени в Рамковите договори за издаване и ползване на международна кредитни карти AVON MasterCard и UNIQA MasterCard

  01.06.2012
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД Ви информира за промени в Рамковия договор за издаване и ползване на международна кредитна карта AVON MasterCard и Рамковия договор за издаване и ползване на международна кредитна карта UNIQA MasterCard, с които можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  Промените влизат в сила от 01.08.2012г. и се състоят в следното:

  • Чл.23 oт Рамковия договор за АVON MasterCard придобива следната редакция:

  Банката събира месечна такса за обслужване на Картата, съгласно Тарифата, след извършване на първа операция с Картата, но не по-късно от една година от първоначално издаване на Картата. При Карти, издадени при промоционални или специални условия, месечната такса започва да се начислява след изтичане на периода на промоцията. Месечната такса за обслужване на Картата не се начислява при настъпване на предсрочна изискуемост на кредитния лимит.

  • Чл.25 от договора за AVON MasterCard, съответно чл.27 от договора за UNIQA MasterCard, се променя, както следва:

  В края на отчетния период Банката изготвя месечно извлечение (Извлечение) и го предоставя безплатно:

  а. на хартиен носител, изпратено на пощенския адрес за Извлечения, посочен от Картодържателя;

  б.чрез електронна поща, изпратено на електронния адрес за Извлечения, посочен от Картодържателя;

  в.чрез Райфайзен електронни излечения.

  Картодържателят избира в Искането и/или друг формуляр начина на получаване на Извлечение. В случай че избере да получава Извлечението си чрез Райфайзен електронни извлечения, Картодържателят заявява услугата в офис а Банката.
  Добавя се нов чл.26 в договора за AVON MasterCard, съответно чл.28 в договора за UNIQA MasterCard, със следното съдържание:

  При заявено желание за получаване на Извлечението по електронна поща по чл.25б по-горе:

  а. Картодържателят е длъжен да предприема всички необходими действия за осигуряване на безпрепядствено получаване на електронни съобщения, съдържащи прикачени Извлечения;

  б.Картодържателят е запознат и е съгласен, че Банката няма да носи отговорност, ако е изпратила Извлечението на посочения в Искането и/или друг формуляр електронен адрес, който е недостъпен по технически причини и/или в резултат на умишлена или груба небрежност от страна на Картодържателя;

  в.Картодържателят е запознат и е съгласен, че Банката няма да носи отговорност, ако информацията в изпратеното на електронен адрес извлечение бъде модифицирана и/или използвана от неоторизирани лица след изпращане на съобщението извън контролираната среда на Банката;

  • Чл.82 в договора за AVON MasterCard, съответно чл.83 в договора за UNIQA MasterCard придобива следната редакция:

  Банката си запазва правото по всяко време и без да е длъжна да посочва причина да изисква, блокира и/или деактивира Картата. В тези случаи Банката уведомява Картодържателя за предприетите действия по телефон и/или чрез SMS, e-mail, писмо преди блокиранато/деактивирането или непосредствено след това.

  • Добавя се нов чл.169 в договора за AVON MasterCard, съответно чл.170 в договора за UNIQA MasterCard, със следното съдържание:

  Картодържателят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг по един от следните начини:

  а.чрез писмена декларация, подадена в офис на Банката или изпратена на e-mail адрес call.center@raiffeisen.bg. Декларацията може да бъде получена в офис или свалена от интернет сраницата на Банката;

  б.на телефон 0700 10000 (за абонати на Vivacom), 1721(за абонти на M-Tel и Globul).

  Банката не носи отгоорност, ако заявление, подадено по телефон или e-mail, е подадено от трето лице и носи невярно съдържане или е подправено.

  В случай че не приемате промените в Рамковия договор, имате право дa го заявите писменo в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД преди изтичане на 2-месечния срок, посочен по-горе, като договорът Ви ще бъде прекратен без неблагоприятни последици от прекратяването. В случай че до 01.08.2012г. не подадете писмено възражение, промените ще се считат за влезли в сила спрямо Вас.

  С уважение,

  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.