Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промени в Рамковия договор за издаване и ползване на национална кредитна карта РайКАРТ/РайКАРТ+Dir.bg от 01.08.2012г.

  01.06.2012
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД Ви информира за промени в Рамковия договор за издаване и ползване на национална кредитна карта РайКАРТ/РайКАРТ+Dir.bg, с които можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  Промените в Рамковия договор влизат в сила от 01.08.2012г. и се състоят в следното:

  • Добавя се нов текст в чл.15, з) със следното съдържание:

  Чл.15 Наличността по Сметката може да бъде използвана само чрез извършване на операции с Картата. С Картата могат да се извършват следните операции в страната:

  з.Вноска по Сметка чрез депозиране на пари в брой в специализирани за целта терминални устройства АТМ.

  • Чл.68 придобива следната редакция:

  Чл.68 Банката си запазва правото по всяко време и без да е длъжна да посочва причина да изисква, блокира и/или деактивира Картата. В тези случаи Банката уведомява Картодържателя за предприетите действия по телефон и/или чрез SMS, e-mail, писмо преди блокиранато/деактивирането или непосредствено след това.

  • Добавя се нов чл.150 със следното съдържание:

  Чл.150 Картодържателят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг по един от следните начини:

   • чрез писмена декларация, подадена в офис на Банката или изпратена на e-mail адрес call.center@raiffeisen.bg. Декларацията може да бъде получена в офис или свалена от интернет сраницата на Банката
   • на телефон 0700 10000 (за абонати на Vivacom), 1721 (за абонти на M-Tel и Globul).

  Банката не носи отговорност, ако заявление, подадено по телефон или e-mail, е подадено от трето лице и носи невярно съдържане или е подправено.

  В случай че не приемате промените в Рамковия договор, имате право дa го заявите писменo в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД преди изтичане на 2-месечния срок, посочен по-горе, като договорът Ви ще бъде прекратен без неблагоприятни последици от прекратяването. В случай че до 01.08.2012г. не подадете писмено възражение, промените ще се считат за влезли в сила спрямо Вас.

  С уважение,

  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.