Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Нова Тарифа за таксите и комисионите за клиенти физически лица от 01.09.2013 г.

  01.07.2013
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме Ви, че считано от 01.09.2013 г. влиза в сила нова Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица, с която можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  С гореописаната нова Тарифа на банката се извършват следните промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица:

  Глава Първа: Операции в лева, т.2. Касови операции, т. 2.1 Теглене в брой на банкноти и монети
  В сила от
  Промяна в т. 2.1.1 От разплащателни или специални сметки

  За суми до 2000 лв. вкл. (дневен лимит) - 1 лв. на транзакция

  За суми над 2000 лв. (дневен лимит) - 0,4% върху горницата, мин. 5 лв, макс. 800 лв.

  01.09.2013 г.
  Промяна в т. 2.1.2 От Спестовна сметка “Без ограничения” 0.4% върху цялата сума, мин. 1 лв., макс. 800 лв.  01.09.2013 г.
  Промяна в т. 2.1.3 От Депозитна сметка към Спестовна програма

  За суми до 2000 лв. вкл. (дневен лимит) - 1 лв. на транзакция

  За суми над 2,000 лв. (дневен лимит) - 0.4% върху горницата, мин. 5, макс. 800 лв. 

  01.09.2013 г.
  Промяна в т. 2.1.5 От срочни депозити, прекратени преди падежа, с цел частично теглене на сумата или окончателното им прекратяване

  За суми до 2000 лв. вкл. (дневен лимит) - 1 лв. на транзакция

  За суми над 2,000 лв. (дневен лимит) - 0.4% върху горницата, мин. 5, макс. 800 лв. 

  01.09.2013 г.
  Глава Втора: Операции в чуждестранна валута, т.2 Касови операции, т.2.1 Теглене в брой на банкноти и монети 
  01.09.2013 г.
   Промяна в т. 2.1.1 От разплащателни или специални сметки За суми до 1000 евро вкл. (дневен лимит) - 0.50 евро на транзакция

  За суми над 1000 евро (дневен лимит) - 0,55% върху горницата, мин. 3 евро, макс. 400 евро

  01.09.2013 г.
   Промяна в т. 2.1.2 От Спестовна сметка “Без ограничения” 0.55% върху цялата сума, мин. 0.50 евро, макс. 400 евро  01.09.2013 г.
  Промяна в т. 2.1.4 От срочни депозити, прекратени преди падежа, с цел частично теглене на сумата или окончателното им прекратяване За суми до 1000 евро вкл. (дневен лимит) - 0.50 евро на транзакция

  За суми над 1000 евро (дневен лимит) - 0.55% върху горницата, мин. 3 евро, макс. 400 евро 

  01.09.2013 г.

  Новата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица, на хартиен носител, е на разположение на клиентите в офисите на Банката.
  На интернет сайта на банката новата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица е публикувана с отразени гореописаните промени в червен цвят.

  Новата тарифа влиза в сила считано от 01.09.2013 г. за всички нови и настоящи клиенти на банката.

  Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната по-горе промяна в тарифата, имат право, преди 01.09.2013 г., да заявят писмено в офис на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването.

  За повече информация относно промените можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, или да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Райфайзен Директ:
  - 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  - 17 21 (М-Tel и Globul) без увеличение на тарифата.

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.