Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Прецизиране на текстове от Тарифата за таксите и комисионите за клиенти физически лица

  16.06.2013
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме Ви, че считано от 01.07.2013 г. с оглед по-голяма яснота се прецизират текстове от Тарифата за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица, които се отнасят до преводи в чуждестранна валута. Промяна в дължимите такси и комисионни не се прави.
  С новата редакция на текстове от Тарифата за таксите и комисионите можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.
  Промените в текстовете са както следва:

  Глава Втора: Операции в чуждестранна валута, т. 3 Плащания В сила от:

  Промяна в текстовете на т. 3.2 Преводи към други банки

  01.07.2013 г.

  Преводи към страни от Европейския съюз

  За преводи в евро

  Чрез платежно нареждане, получено по електронен път:

  • С вальор на превода следващ работен ден
  • С вальор на превода същия работен ден

  Чрез платежно нареждане на хартиен носител:

  • С вальор 2 работни дни (спот вальор)
  • С вальор на превода следващ работен ден
  • С вальор на превода същия работен ден
   За преводи в щатски долари
  Чрез платежно нареждане, получено по електронен път:
  • С вальор 2 работни дни (спот вальор)
  • С вальор на превода следващ работен ден
  • С вальор на превода същия работен ден

  Чрез платежно нареждане на хартиен носител:

  • С вальор 2 работни дни (спот вальор)
  • С вальор на превода следващ работен ден
  • С вальор на превода същия работен ден
  За преводи във валути, различни от евро и щатски долари

  Чрез платежно нареждане, получено по електронен път:

  • С вальор 2 работни дни (спот вальор)
  • С вальор на превода следващ работен ден (при съгласие от страна на РББГ)

  Чрез платежно нареждане на хартиен носител:

  • С вальор 2 работни дни (спот вальор)
  • С вальор на превода следващ работен ден (при съгласие от страна на РББГ)

  Преводи към страни, извън Европейския съюз

   За преводи в евро и щатски долари

   Чрез платежно нареждане, получено по електронен път:

  • С вальор 2 работни дни (спот вальор)
  • С вальор на превода следващ работен ден
  • С вальор на превода същия работен ден

  Чрез платежно нареждане на хартиен носител:

  • С вальор 2 работни дни (спот вальор)
  • С вальор на превода следващ работен ден
  • С вальор на превода същия работен ден
   За преводи във валути, различни от евро и щатски долари

  Чрез платежно нареждане, получено по електронен път:

  • С вальор на превода 2 работни дни (спот вальор)
  • С вальор на превода следващ работен ден (при съгласие от страна на РББГ)

  Чрез платежно нареждане на хартиен носител:

  • С вальор на превода 2 работни дни (спот вальор)
  • С вальор на превода следващ работен ден (при съгласие от страна на РББГ)
  На средства, внесени на касите на Райфайзенбанк от трети физически лица
  • С вальор на превода 2 работни дни (спот вальор)
  • С вальор на превода следващ работен ден (За валути, различни от евро и щатски долари - при съгласие от страна на РББГ)
  • С вальор на превода същия работен ден (само за евро и щатски долари)

  Новата редакция на текстове от Тарифата за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица, на хартиен носител, е на разположение на клиентите в офисите на Банката.

  За повече информация можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, или да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Райфайзен Директ:

  • 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (М-Tel и Globul) без увеличение на тарифата.

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.