Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в лихвени проценти и условия по Депозитната сметка към Спестовна програма

  10.02.2013
   

  Уважаеми клиенти,

  С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 11.02.2013г., "Райфайзенбанк (България)" ЕАД променя лихвените проценти и условия по Депозитната сметка към Спестовна програма, както следва:

  Годишен лихвен процент по Депозитна сметка към Спестовна програма в BGN Стандартна лихва Лихвен бонус Обща лихва
  Стандартна лихва 1.40% - 1.40%
  Лихвен бонус 1 1.40% 1.40% 2.80%
  Лихвен бонус 2 1.40% 2.80% 4.20%

  Банката прилага посочените по-горе лихвени проценти единствено за суми по Депозитните сметки към Спестовна програма, в максимален размер до 100 000 лева включително. Банката не олихвява наличните суми по Депозитната сметка надвишаващи 100 000 лева.

  Настоящата промяна влиза в сила от 11.02.2013г. за всички нови клиенти на Банката, желаещи да ползват продукт Спестовна програма.

  За съществуващи клиенти със сключен искане-договор за Спестовна програма до 08.02.2013г. новите лихвени нива и условия влизат в сила от 11.04.2013г. и се прилагат съответно за всеки един от тях, считано от дата следваща датата на изтичане на едногодишния лихвен период.
  Дотогава за тях важат следните лихвените проценти, публикувани в Лихвен бюлетин от 01.02.2013г.

  Годишен лихвен процент по Депозитна сметка към Спестовна програма в BGN Стандартна лихва Лихвен бонус Обща лихва
  Стандартна лихва 2.00% - 2.00%
  Лихвен бонус 1 2.00% 2.00% 4.00%
  Лихвен бонус 2 4.00% 4.00% 6.00%

  Настоящите клиенти на банката, ползващи продукт Спестовна програма, имат право, преди 11.04.2012 г., да заявят писмено в офис на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, че не са съгласни с промяната в кредитната лихва и да закрият депозитните си сметки и спестовната програма без да дължат разноски или обезщетение във връзка със закриването.

  За повече информация относно промените и специалните ни предложения можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, или да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк и на телефоните на Райфайзен Директ:

  • 0700 10 000 (БТК) на цената на градски разговор
  • 17 21 (М-тел и Глобул) без увеличение на тарифата

  Като се надяваме и на бъдещо ползотворно сътрудничество, оставаме

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.