Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Уведомление за сключване на сделка извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделки) с акции на Биовет АД

  17.12.2013
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделки) с финансови инструменти на:

  Дата на сделка: 17.12.2013
  Вид на сделката: продажба
  Емитент: Биовет АД
  Емисия: BG11BIPEAT11 (борсов код: 53B)
  Вид на финансовия инструмент: обикновени акции
  Брой акции обект на сделката: 3 000 (три хиляди) бр.
  Цена за една акция: 0.10 лева
  Валута на сделката: BGN
  Обща стойност на сделката: 300.00 (триста лева)
  Дата и час на сключване на сделката: 17.12.2013 г., 13:32 часа
  Дата на сетълмент: 17.12.2013 г.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.