Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Нова Тарифа за таксите и комисионите за клиенти физически лица от 01.09.2014 г.

  01.07.2014
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме Ви, че считано от 01.09.2014 г. влиза в сила нова Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за физически лица, с която можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  С гореописаната нова Тарифа на банката се извършват следните промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица:

  Глава Първа: Операции в лева, т.1 Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки В сила от
  промяна в т.1.3. Поддържане на разплащателни сметки 1.70 лв. месечно 01.09.2014
  промяна в т.1.4. Поддържане на разплащателни сметки с дебитна карта 1.70 лв. месечно 01.09.2014
  Глава Първа: Операции в лева, т.2 Касови операции  
  промяна в т.2.3. Внасяне (касов превод) от трети физически и юридически лица в полза на клиенти на Банката физически лица 0.2% върху цялата сума мин. 3 лв. 01.09.2014
  Глава Първа: Операции в лева, т.3 Плащания  
  промяна в т.3.2.1. Преводи към други банки: Чрез банковата система за електронни разплащания БИСЕРА
  * за превод чрез платежно нареждане, наредено по електронен път
  1 лв. 01.09.2014
  Глава Втора: Операции в чуждестранна валута, т.1 Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки  
  промяна в т.1.3. Поддържане на разплащателни сметки 1.1 евро месечно 01.09.2014
  промяна в т.1.4. Поддържане на разплащателни сметки с дебитна карта 0.9 евро месечно 01.09.2014
  Глава Втора: Операции в чуждестранна валута, т.2 Касови операции  
  промяна в т.2.3. Внасяне (касов превод) от трети физически и юридически лица в полза на клиенти на Банката физически лица 0.35% върху цялата сума мин.3 евро 01.09.2014
  Глава Втора: Операции в чуждестранна валута, т.3 Плащания  
  промяна в Забележка под т.3.2. Преводи към други банки:

  3. За преводи в щатски долари,
  наредени с опция за разноски OUR
  и наредени през съответния кореспондент на Банката,
  се прилага допълнителна такса -
  OUR guaranteed:

  • За суми до USD 30 000.00 - USD 20
  • За суми от USD 30 000.01 до
   USD 60 000.00 - USD 25
  • За суми над USD 60 000.01 - USD 30

  В този случай не се събират други
  допълнителни разноски по превода,
  включително кореспондентски банкови разноски.
  Прилагането на услугата “OUR guaranteed” защитава клиентите
  на Банката от претенции за плащане на разходи на други кореспондентски банки и гарантира, че плащането в USD
  ще бъде обработено от банката-кореспондент на Банката в
  САЩ без удържане на такси като спази
  клаузата за разноски OUR.
  Предвид специфичната банкова
  практика на територията на САЩ
  е възможно банката на бенефициента или неговата банка - посредник да удържи разноски от сумата на превода.

  01.09.2014
  нова Забележка към т.3.2. Преводи към други банки: Банката предлага възможност за
  нареждане на валутни преводи към
  други банки в AUD, CAD, CZK, CNY,
  INR, PLN и още над 100 вида валути,
  както и възможност да обработва
  получени от други банки преводи в
  AUD, CAD, CZK, HUF, PLN и още над
  35 вида валути, като същите бъдат
  респективно задължавани/заверявани
  в равностойност на валутата на сметката, която поддържате при Банката, по валутен курс, валиден към
  момента на потвърждаването със съответната кореспондентска банка, при която се извършва валутната обмяна.
  01.09.2014
  Глава Трета: Операции с банкови карти  
  промяна в т.1 Международни дебитни карти Maestro/Visa Electron, т. 1.5.3. Вноска на пари в брой чрез АТМ на Банката 0.05% мин. 0.20 лв. 01.09.2014
  промяна в т.2 Международни дебитни карти VISA Classic/MasterCard Standard, т. 2.5.3. Вноска на пари в брой чрез АТМ на Банката 0.05% мин. 0.20 лв. 01.09.2014
  промяна в т.3 Кредитни карти РайКарт/РайКарт + Dir.bg, 3.10.3. Вноска на пари в брой чрез АТМ на Банката 0.05% мин. 0.20 лв. 01.09.2014
  нова т.8 Изпращане на карта с експресен куриер до адрес в чужбина, заявено от страна на клиента
  Забележка: Таксата се прилага за изпращне на пратки в страни в Европа
  100 лв. 01.09.2014
  Глава Четвърта: Пакети от платежни услуги  
  промяна в т. 1 Разплащателна сметка с дебитна карта „Плюс” , т. 1.2. Поддържане на сметка 2.45 лв. месечно 01.09.2014
  промяна в т.2 Пакет “Комфорт”, т. 2.2. Поддържане на пакета 4.95 лв. месечно 01.09.2014
  Глава Шеста: Други  
  нова т.10 За сметки във валута, различна от EUR, се прилагат следните такси: 01.09.2014
  * Поддържане на разплащателни сметки GBP 1 / USD 1.50 / CHF 1.40 01.09.2014
  * Минимално салдо GBP 20 / USD 34 / CHF 31 01.09.2014
  Глава Седма: Общи разпоредби  
  нова т. 15 Авиза за излъчени изходящи валутни преводи се предоставят на клиентите до следващ работен ден. 01.09.2014

  Новата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица, на хартиен носител, е на разположение на клиентите в офисите на Банката.
  На интернет сайта на банката новата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица е публикувана с отразени гореописаните промени в червен цвят.

  Новата тарифа влиза в сила считано от 01.09.2014 г. за всички нови и настоящи клиенти на банката.

  Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната по-горе промяна в тарифата, имат право, преди 01.09.2014 г., да заявят писмено в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването.

  За повече информация относно промените можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, или да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Райфайзен Директ:

  • 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (М-Tel и Globul) без увеличение на тарифата

  С уважение,

  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.