Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Преустановяване използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП)

  06.08.2014
   

  Уважаеми клиенти,

  С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 08.09.2014г. за всички клиенти Юридически лица, както и считано от 06.10.2014 за всички клиенти Физически лица, сключили договори за електронни услуги Райфайзен ОНЛАЙН до 30.06.2014г. включително, „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД преустановява използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП) като средство за авторизацията на активни операции в Райфайзен ОНЛАЙН. След изтичане на сроковете, посочени по-горе, единствено допустими средства за авторизация на активни операции в Райфайзен ОНЛАЙН ще бъдат Токен устройство или SMS авторизация.

  Всички настоящи клиенти на „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, сключили договори за електронни услуги Райфайзен ОНЛАЙН до 30.06.2014г. включително и ползващи като средство за сигурност при авторизация на активни операции в Райфайзен ОНЛАЙН, Квалифициран електронен подпис (КЕП), които желаят да го заменят с Токен устройство на еднократна промоционална цена от 18лв. (осемнадесет лева) или безплатно с SMS авторитизация, могат да го направят в посочените по-горе срокове за всички клиенти Юридически лица, респективно за всички клиенти Физически лица, във всеки офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД.

  Настоящите клиенти на Банката, сключили договори за електронни услуги Райфайзен ОНЛАЙН до 30.06.2014г. включително и ползващи като средство за авторизация на активни операции в Райфайзен ОНЛАЙН, Квалифициран електронен подпис (КЕП), имат право преди 08.09.2014 г. за клиенти Юридически лица, респективно преди 06.10.2014г. за клиенти Физически лица, да заявят писмено в офис на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, че не са съгласни с промяната и да прекратят Договора за електронни услуги Райфайзен ОНЛАЙН без да дължат разноски или обезщетение във връзка с прекратяването.

  За повече информация относно настоящите промени можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, да се обърнете към служителите в офисите на Банката или на телефоните на Райфайзен Директ:

  • 0700 10 000 (Виваком) на цената на градски разговор
  • 17 21 (М-тел и Глобул) без увеличение на тарифата

  Като се надяваме и на бъдещо ползотворно сътрудничество, оставаме

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.