Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Публично предлагане на акции на Корадо-България АД

  20.10.2014
   

  Уважаеми клиенти,

  Райфайзенбанк (България) ЕАД е упълномощеният инвестиционен посредник за увеличението на капитала на Корадо-България АД чрез публично предлагане на 2 884 786 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас всяка при номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 2.75 лв. Корадо-България АД е част от Korado Group, Чехия, водещ производител на отоплителна техника (радиатори) в Европа.

  На 30.09.2014 г. Комисията за финансов надзор одобри проспекта за публично предлагане на акции.

  Публичното предлагане на до 2 884 786 обикновени безналични акции с право на глас от увеличението на капитала на Корадо България АД приключи успешно на 06 януари 2015 г. Общият брой записани и платени акции е 2 576 786 броя акции, а сумата, получена от записаните и платени акции - 7 086 161.50 лева.”

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.