Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Уведомление за сключване на сделки извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделки) с акции на Холдинг Пътища АД

  08.04.2014
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделки) с финансови инструменти на:

  Дата на сделка: 08.04.2014
  Вид на сделката: покупко-продажба
  Емитент: Холдинг Пътища АД
  Емисия: BG1100031985 (борсов код: 6H2)
  Вид на финансовия инструмент: обикновени акции
  Брой акции обект на сделката: 60 609 (шестдесет хиляди шестотин и девет) бр.
  Цена за една акция: 0.012 лева
  Валута на сделката: BGN
  Обща стойност на сделката:                               727.31 (седемстотин двадесет и седем лева и тридесет и една стотинки)
  Дата и час на сключване на сделката: 08.04.2014 г., 14:01 часа
  Дата на сетълмент: 08.04.2014 г.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.