Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промени в Общите условия за платежни сметки и услуги, дебитни карти и Райфайзен ОНЛАЙН за физически лица считано от 27.07.2015

  27.07.2015
   

  Уважаеми клиенти,

  С настоящето Ви уведомяваме, че Райфайзенбанк (България) ЕАД прави промени в Общите условия за платежни сметки и услуги, дебитни карти и Райфайзен ОНЛАЙН за физически лица и Общите условия за платежни сметки и услуги, безконтактни дебитни карти и Райфайзен ОНЛАЙН за физически лица (накратко наричани „Общите условия“), които влизат в сила за нови клиенти считано от 27.07.2015г. и за настоящите клиенти считано от 27.09.2015г. Настоящите клиенти на Райфайзенбанк (България) ЕАД, които не са съгласни с промените в Общите условия, имат право, преди 27.09.2015 г., да заявят това писмено в офис на Банката  и да прекратят договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването.

  С променените Общи условия можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на банката.

  С промените в Общите условия се въвеждат нови изисквания към упълномощаването на трети лица с права по сметки на клиенти на Банката. Новите правила целят осигуряване на още по-голяма сигурност в обслужването на клиентите и минимизиране на риска от недобросъвестни действия.

  В тази връзка Райфайзенбанк (България) ЕАД кани всички настоящи клиенти, упълномощили трети лица за откриване, закриване и/или разпореждане с техни сметки в Банката, да потвърдят или отменят дадените пълномощни лично в офис на Банката, в срок до 15.12.2015г.  Банката си запазва правото, след изтичане на посочения срок,  да ограничи правата на пълномощниците, чиито пълномощни не са потвърдени от титуляря на сметката.

  За повече информация относно промените можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, или да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Райфайзен Директ:

  • 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (М-Tel и Telenor) без увеличение на тарифата

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.