Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промени в условията по "Спестовна програма"

  31.07.2015
   

  Уважаеми клиенти,

  С настоящето Ви уведомяваме, че считано от 01.08.2015 год., "Райфайзенбанк (България)" ЕАД преустановява продажбата на продукта „Спестовна програма“.

  За съществуващи клиенти, ползващи продукта Спестовна програма, "Райфайзенбанк (България)" ЕАД променя лихвените проценти и условия по Депозитната сметка към Спестовна програма, както следва:

  Годишен лихвен процент по Депозитна сметка към Спестовна програма в BGN Станд. лихва Лихвен бонус Обща лихва
  Стандартна лихва 0,10% - 0,10%
  Лихвeн бонус 1 0,10% 0,10% 0,20%
  Лихвeн бонус 2 0,10% 0,20% 0,30%

  Банката прилага посочените по-горе лихвени проценти единствено за суми по Депозитните сметки към Спестовна програма, в максимален размер до 100 000 лева включително. Банката не олихвява наличните суми по Депозитната сметка надвишаващи 100 000 лева.

  За съществуващи клиенти със сключен искане-договор за Спестовна програма до 31.07.2015г. включително, новите лихвени условия влизат в сила от 01.10.2015г. и се прилагат съответно за всеки един от тях, считано от дата следваща датата на изтичане на едногодишния лихвен период. Дотогава за тях важат лихвените условия и проценти, при които е започнал текущия едногодишен период.

  Настоящите клиенти на банката, ползващи продукта Спестовна програма имат право, преди 01.10.2015г., да информират Райфайзенбанк (България) ЕАД, че не са съгласни с посочените промени в кредитната лихва и да прекратят ползването на продукта без да дължат разноски или обезщетение във връзка с прекратяването.

  За повече информация относно промените и специалните ни предложения можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, или да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк и на телефоните на Райфайзен Директ:

  • 0700 10 000 (Виваком) на цената на градски разговор
  • 17 21 (М-тел и Теленор) без увеличение на тарифата

  Като се надяваме и на бъдещо ползотворно сътрудничество, оставаме

  С уважение,

  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.