Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Съобщение за настоящи картодържатели с международни кредитни карти AVON MasterCard

  01.04.2016
   

  Уважаеми клиенти,

  Във връзка с преминаването към нова обслужваща и подобрена картова платформа, Райфайзенбанк (България) ЕАД обновява продуктовата си гама с безконтактни кредитни карти.

  С оглед обновяване на портфолиото си Райфайзенбанк (България) ЕАД прекратява издаването на международна кредитна карта AVON MasterCard, считано от 01.06.2016 г.

  Съществуващите кредитни карти AVON MasterCard ще бъдат валидни и обслужвани до 01.10.2016 г. В периода 01.06. - 01.10.2016 г. съществуващите карти ще бъдат преиздадени служебно като нови безконтактни кредитни карти AVON MasterCard, като разполагаемите кредитни лимити и дължими суми ще бъдат прехвърлени автоматично от съществуващите на новите карти. Новите безконтактни кредитни карти AVON MasterCard са международни револвиращи кредитни карти и имат разширени и подобрени функционалности, като основните са възможността за безконтактно плащане и автоматичната регистрация за получаване на 3-D Secure код за плащания в интернет. Настоящите картодържатели ще могат да се запознаят с новия Рамков договор за издаване и ползване на международна безконтактна кредитна карта AVON MasterCard на www.rbb.bg.

  В случай че картодържател на кредитна карта AVON MasterCard не желае да се възползва от предложението за издаване на нова безконтактна кредитна карта, той/тя следва да депозира/изпрати писмено уведомление и върне Картата в офис на Банката и погаси изцяло задължението си.

  Моля, да имате предвид, че ако не предпочетете някоя от гореизброените възможности, след изтичане на настоящото двумесечно предизвестие, платежният инструмент се деактивира и достъпът до неусвоения кредитен лимит се преустановява на 01.10.2016 г., като следва да погасите задълженията си по договора съгласно условията в него.

  За повече информация можете да се свържете с нас на телефони 0700 10 000 (Vivacom) и 1721 (Mtel и Telenor).

  С уважение,

  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.