Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Уведомление за промени по Наредба 27 на БНБ

  29.07.2016
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме Ви, че във връзка с промени в Наредба №27 на БНБ, считано от 1 август 2016 г. отпада досегашното изискване за предоставяне на статистическа форма от лицата извършващи плащане или превод при сделки и плащания между местно и чуждестранно лице и презграничен превод за суми равни или надвишаващи 100 000лв.

  Остава изискването за попълване на декларация (СПБ форма) пред БНБ и предоставянето ѝ пред „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД съгласно чл.7 ал.5 от Валутния закон за следните сделки:

  1. Първоначално извършване на преки инвестиции в чужбина от местни ЮЛ или ЕТ
  2. Предоставяне на финансови кредити между местни ЮЛ или ЕТ и чуждестранни лица
  3. Откриване на сметки в чужбина
  4. Емитиране от местни ЮЛ на ценни книжа в чужбина и/или покупка на ценни книжа без посредничеството на местно лице – инвестиционен посредник

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.