Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Уведомление за промяна в ЗПУПС - платежна сметка за основни операции

  17.09.2016
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме Ви, че на основание Раздел IV Достъп до платежни сметки (чл.73с – чл.73х) от Закона за платежни услуги и платежни системи, считано от 18.09.2016г., започваме предлагането на нов продукт за потребителите - Платежна сметка за основни операции.

  Платежната сметка за основни операции е платежна сметка, водена в български левове, чрез която се предоставят следните услуги:

  1. Откриване на платежна сметка в офис на банката
  2. Обслужване на платежна сметка
  3. Закриване на платежна сметка
  4. Внасяне на средства по платежна сметка
  5. Теглене на пари в брой от платежна сметка
  6. Плащане по директен дебит
  7. Платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително плащания чрез интернет
  8. Кредитен превод в национална валута
  9. Кредитен превод в евро

  Банката предоставя възможност по платежната сметка за основни операции да се извършват неограничен брой операции относно посочените по-горе услуги на цени определени в действащата Глава Шеста от Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица. Титулярят на платежната сметка за основни операции има право на допълнителни услуги към сметката по свой избор и желание, срещу заплащане на съответстващите за тези услуги такси и комисиони съгласно действащата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица. Покупката на допълнителни услуги не е задължително условие за достъп до платежна сметка за основни операции. Банката отказва откриването на Платежна сметка за основни операции, когато откриването би довело до нарушаване на установените в законодателството задължения на Банката, свързани с противодействието срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

  Банката може да откаже да открие Платежна сметка за основни операции и когато Титулярят притежава на негово име друга платежна сметка, водена от същата или друга банка на територията на страната, чрез която да използва услугите по чл.73т, ал.1 от Закона за платежните услуги и платежните системи.

  Банката се задължава да открие или да направи отказ за откриване на сметка за основни операции в срок не по-късно от 10 дни след получаване на всички необходими документи за откриване на сметка.

  За повече информация относно промените и специалните ни предложения можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, или да се обърнете към служителите в офисите на РББГ и на телефоните на Райфайзен Директ:

  • 0700 10 000 (Виваком) на цената на градски разговор
  • 17 21 (М-тел и Теленор) без увеличение на тарифата

  Като се надяваме и на бъдещо ползотворно сътрудничество, оставаме

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.