Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в тарифа за таксите и комисионите на Физически лица

  30.01.2017
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме Ви за предстоящи промени в Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за физически лица, с които можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  Извършват се следните промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица.

  Глава Първа: Операции в лева, т.1 Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки В сила от:
  1.3. Поддържане на разплащателни сметки 2.50 лв. месечно 01.04.2017
  Глава Първа: Операции в лева, т.3 Плащания
  3.2. Преводи към други банки  01.04.2017

  3.2.1. Чрез междубанковата система за електронни разплащания БИСЕРА

  • за превод чрез платежно нареждане по електронен път
  0.80 лв.

  3.2.3. Чрез системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС

  • за превод чрез платежно нареждане по електронен път
  13 лв.
  3.3. Вътрешнобанкови преводи  
  3.3.2. чрез платежно нареждане, наредено по електронен път  0.40 лв.
  Забележка: В допълнение на комисионата по т. 3.2.6 се прилага и комисионната по т. 2.2.1.1. Внасяне в брой на банкноти и монети по разплащателни или специални сметки  01.04.2017
  Глава Първа: Операции в лева, т.2 Касови операции
  2.1. Теглене в брой на банкноти и монети   01.04.2017

  2.1.1.1. От разплащателни или специални сметки
  2.1.1.4. От Депозитна сметка към Спестовна програма
  2.1.1.6. От срочни депозити и Депозит със сметка, прекратени преди падежа, с цел частично теглене на сумата или окончателното им прекратяване

  • за суми до 2000 лв.вкл. (дневен лимит)
  2 лв. на транзакция
  Глава Втора: Операции в чуждестранна валута т. 2. Касови операции
  2.1. Теглене в брой на банкноти
  2.1.1. От разплащателни или специални сметки
  2.1.5. От срочни депозити и Депозит със сметка, прекратени преди падежа, с цел частично теглене на сумата или окончателното им прекратяване
  1 EUR на транзакция 01.04.2017
  • за суми до 1,000 EUR вкл. (дневен лимит)
  Забележка: В допълнение на комисионната по т. 3.2.3 се прилага и комисионната по т. 2.2.1. Внасяне в брой на банкноти и монети по разплащателни или специални сметки  01.04.2017

  Новата тарифа влиза в сила според горепосочените срокове за всички нови и настоящи клиенти на банката.

  Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната по-горе промяна в тарифата, имат право, преди 01.04.2017 г., да заявят писмено в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването.

  За повече информация относно промените можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, или да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Райфайзен Директ:

  • 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (М-Tel и Telenor) без увеличение на тарифата

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.