Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Работно време на банката и начин на приемане и обработка на левови и валутни преводи

  21.12.2017
   

  Уважаеми клиенти,

  Във връзка с годишното приключване, бихме искали да ви уведомим за работното време на банката и начина на приемане и обработка на левови и валутни преводи.

  Молим при планиране на вашите бизнес ангажименти, с оглед нормалното приключване на последния работен ден за годината, да имате предвид, че на 29.12.2017 г. (петък) офисите на банката ще обслужват клиенти от 8:30 до 12:00 часа.

  Приемане и обработка на левови и валутни преводи:

  Валутни преводи

  Стандартният вальор за изпълнение на валутните плащания ще бъде:

  • На 21.12.2017 г. - вальор 28.12.2017 г.
  • На 22.12. 2017 г. - вальор 29.12.2017 г.
  • На 28.12. 2017 г.- вальор 02.01.2018 г.
   • За преводи в CHF и RON - вальор 03.01.2018 г.
   • За преводи в JPY - вальор 04.01.2018 г.
   • За преводи в RUB - вальор 09.01.2018 г.
  • На 29.12.2017 г. - вальор 03.01.2018 г.
   • За преводи в CHF и RON - вальор 04.01.2018 г.
   • За преводи в JPY - вальор 05.01.2018 г.
   • За преводи в RUB - вальор 10.01.2018 г.

  Краен час за приемане на валутни плащания за обработка на 29.12.2017 г.

  • На хартиен носител - 12.00 ч.
  • Наредени по електронен канал - 12.30 ч.

  Левови преводи

  Краен час на приемане на клиентски плащания с вальор 29.12.2017 г.:

  • На хартиен носител за изпълнение чрез БИСЕРА и РИНГС - 11.00 ч. .
  • Електронно наредени преводи за изпълнение чрeз БИСЕРА - 13.30 ч.
  • Електронно наредени преводи за изпълнение чрeз RINGS - 14.30 ч
  • Вътрешнобанкови платежни нареждания на хартиен носител за обработка в същия работен ден - 11.00 ч.
  • Наредените по електронен път вътрешнобанкови преводи за обработка в същия работен ден (без и с превалутиране за валутна двойка EUR/BGN) - 22.00 ч.

  Всички преводи за изпълнение чрез БИСЕРА и РИНГС, наредени след посочените часове ще бъдат изпълнявани с вальор 02.01.2018 г.

  В празничните 30.12.2017 г. (събота), 31.12.2017 г. (неделя) и 01.01.2018 г. (понеделник) в реално време ще се обработват само електронно наредени вътрешнобанкови преводи в лева (без и с превалутиране за валутна двойка EUR/BGN) с вальори както следва:

  • На 30.12.2017 г. - вальор 01.01.2018 г.
  • На 31.12.2017 г. и 01.01.2018 г. - вальор 02.01.2018 г.

  С уважение,

  Райфайзенбанк България ЕАД  Dear Customers,

  With regard to the annual closing, we would like to inform you about changes in the cut-off times for submitting and processing local and foreign currency payments.

  In regard with the normal closing of the last working day for the year, when planning your business engagements, please, bear in mind that on  29.12.2017(Friday) the bank offices will service customers from 8:30 AM to 12:00 PM.

  Submitting and processing local and foreign currency payments:

  Foreign currency payments

  • Spot value date 28.12.2017 shall be applied to payments, submitted on 21.12.2017
  • Spot value date 29.12.2017 shall be applied to payments, submitted on 22.12. 2017
  • Spot value date 02.01.2018 shall be applied to payments, submitted on 28.12. 2017
   • For payments in CHF and RON - spot value 03.01.2018
   • For payments in JPY - spot value 04.01.2018
   • For payments in RUB - spot value 09.01.2018
  • Spot value date 03.01.2018 shall be applied to payments, submitted on 29.12.2017
   • For payments in CHF and RON - spot value 04.01.2018
   • For payments in JPY - spot value 05.01.2018
   • For payments in RUB - spot value 10.01.2018

  Cut-off time on 29.12.2017 for submitting foreign currency payment orders:

  • On paper - 12:00 PM
  • For receiving electronic ones – 12:30 PM

  Local currency payments:

  • Cut-off time for submitting payment orders on paper for execution through BISERA and RINGS, value date 29.12.2017 – 11:00 AM
  • Cut-off time for electronically ordered payments for execution through BISERA, value date 29.12.2017 – 13:30 PM
  • Cut-off time for electronically ordered payments for execution through RINGS, value date 29.12.2017 – 14:30 PM
  • Intrabank payment orders on paper need to be submitted until 11:00 AM for execution on the same working day
  • Electronically ordered intrabank payments (without and with FX conversion EUR/BGN ) for execution on the same working day need to be received until 22:00 PM

  Electronically ordered payments through BISERA and RINGS submited for execution after the above indicated cut-off times, will be executed on 02.01.2018.

  During holidays 30.12.2017 (Saturday), 31.12.2017 (Sunday) и 01.01.2018 (Monday) only electronically ordered intrabank payments in local currency (without and with FX conversion EUR/BGN) will be processed real time with following value days:

  • On 30.12.2017 - with value date 01.01.2018
  • On 31.12.2017 and 01.01.2018 - with value date 02.01.2018

  Kind regards,

  Raiffeisenbank Bulgaria EAD

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.