Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Регулация на ЕС 2015/847 влиза в сила от 26 юни 2017г.

  23.06.2017
   

  Уважаеми клиенти,

  Регулация на ЕС 2015/847 влиза в сила от 26 юни 2017г. Посредством нея се определят правилата за осигуряване на информация за коректното и пълно идентифициране на наредителите и получателите на парични преводи, с цел разкриване и предотвратяване прането на пари и финансирането на тероризма.

  Обхватът на Регулацията се прилага за преводи, независимо от валутата, които са изпратени или получени от доставчик на платежни услуги (ДПУ), респективно от ДПУ-посредник, намиращи се на територията на Европейската общност, които дори и частично са извършени по електронен път. Регулацията се отнася както за кредитни трансфери, така и за директни дебити.

  Райфайзенбанк (България) ЕАД, в качеството си на доставчик на платежни услуги в Европейския съюз, е задължена да проверява всички входящи и изходящи плащания, както и транзитните такива, за наличие на достатъчна и изчерпателна информация за наредителя и получателя на средствата по дадена платежна операция. В допълнение, входящи плащания в полза на клиенти на Райфайзенбанк (България) ЕАД, при които поне един от участниците в транзакцията (наредител, кореспондентска банка и т.н.) се намира извън ЕС/ЕИП, ще бъдат проверявани за съответствие между име и сметка на получателя.

  Съгласно изискванията на Регулацията, считано от 26 юни 2017г., всички парични преводи, независимо от валутата, трябва да съдържат следната информация:

  Наредител/Получател: Ако плащането е в рамките на ЕС/ЕИП:

  • Номер на сметка или IBAN (или уникален идентификатор на транзакция UTI в случай, че плащането е касов превод)
  • Име

  Наредител/Получател: Ако плащането е извън рамките на ЕС/ЕИП:

  • Номер на сметка или IBAN (или уникален идентификатор на транзакция UTI в случай, че плащането е касов превод)
  • Име
  • Адрес или номер на официален личен документ, личен идентификационен номер на клиента или дата и място на раждане

  В случай, че един от доставчиците на платежни услуги се намира извън ЕС/ЕИП, пълна информация относно платеца и получателя по паричния превод трябва да бъде осигурена.

  Последици при несъответствие или непълна информация

  Плащанията, които не са в съответствие с изискванията на настоящата Регулация относно предоставянето на изчерпателна информация за наредителя и получателя по платежна операция могат да бъдат отказани или забавени. Това правило е приложимо и за всички изходящи плащания, в които участва банка намираща се извън ЕС/ЕИП, както и за входящи плащания, за които трябва да се извърши проверка за съответствие между име и сметка.

  За да гарантираме бързата обработка на Вашите плащания, учтиво Ви молим да се придържате към правилата на настоящата Регулация.

  Благодарим за Вашето съдействие!

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.