Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промени в Общите условия към договорите с клиенти за сделки с финансови инструменти

  18.05.2018
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме ви, че на 15.05.2018 Райфайзенбанк (България) ЕАД прие изменения и допълнения в Общите условия, приложими към договорите с клиенти за сделки с финансови инструменти.

  Промените в Общите условия са във връзка с влизането в сила на нов Закон за пазарите на финансови инструменти. Новият закон е съобразен с изискванията на правната рамка на Европейския съюз в областта на капиталовите пазари.

  Можете да се запознаете с промените на следния файл с Общите условия.

  Промените в Общите условия влизат в сила на 25.06.2018 г.

  В случай на несъгласие с измененията и допълненията в Общите условия, се дава право на клиентите да прекратят договорите си преди влизането в сила на промените като изпратят писмено уведомление до Райфайзенбанк (България) ЕАД на следния адрес за кореспонденция: гр. София 1407, район Лозенец, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, на вниманието на отдел "Капиталови пазари", или на електронна поща: rbbg.cms@raiffeisenbank.bg.

  В случай на прекратяване на настоящия договор по реда на предходното изречение страните уреждат отношенията си в 7 – дневен срок от получаване от Райфайзенбанк (България) ЕАД на изявлението за прекратяване, за което подписват отделно споразумение.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.