Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в сроковете за изпълнение на комунални плащания на Физически лица към ВиК Стара Загора

  16.03.2018
   

  Уважаеми клиенти,

  С настоящото ви уведомяваме, че считано от 01.06.2018 г. влизат в сила нови срокове за изпълнението на Комунални плащания от физически лица, клиенти на банката, към ВиК Стара Загора, а именно: плащанията в полза на получателя ще се извършват служебно от банката в периода от 3 -то (трето) до 21 -о (двадесет и първо) число на всеки календарен месец.

  За повече информация относно промените можете да се обърнете към служителите в офисите на банката и на телефоните на Контактния център:

  • 0700 10 000 (БТК) на цената на градски разговор
  • 17 21 (Мтел и Теленор) без увеличение на тарифата

  Като се надяваме и на бъдещо ползотворно сътрудничество, оставаме

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД


   

  Dear clients,

  Herewith we advise you that as of 01.06.2018 new terms enter into force for the fulfillment of utility payments of individuals who are clients of Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD to Regional Water Company Stara Zagora, namely: payments in favor of the beneficent will be fulfilled by the Bank between the 3th and 21st day of every month.

  For further information about the changes please contact the employees at Raiffeisenbank offices and on the phone numbers of Contact center:

  • 0700 10 000 (BТC) – at the price of a city call
  • 17 21 (Мtel and Telenor) – with no increase of the fee

  Confirming our willingness to develop our mutually beneficial co-operation, we remain at your disposal

  Sincerely yours,
  Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.