Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в Тарифа за таксите и комисионите на Физически лица

  05.07.2018
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме ви за предстоящи промени в Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за физически лица, с които можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  Извършват се следните промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица.

  Глава Първа: Операции в лева, т.1 Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметкиВ сила от:
  1.3. Поддържане на разплащателни сметки 2.90 лв. месечно 05.09.2018
  1.4. Поддържане на разплащателни сметки с дебитна карта 2.00 лв. месечно 05.09.2018
  Глава Първа: Операции в лева, т.2 Касови операцииВ сила от:
  2.1. Теглене в брой на банкноти и монети 05.09.2018
  2.1.1.1. От разплащателни или специални сметки
  2.1.1.4. От Депозитна сметка към Спестовна програма
  2.1.1.6. От срочни депозити и Депозит със сметка, прекратени преди падежа, с цел частично теглене на сумата или окончателното им прекратяване
  3 лв. на транзакция 05.09.2018

  за суми до 2000 лв.вкл. (дневен лимит)

     
  Глава Втора: Операции в чуждестранна валута, т. 1. Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметкиВ сила от:
  1.3. Поддържане на разплащателни сметки EUR 1.90 месечно 05.09.2018
  1.4. Поддържане на разплащателни сметки с дебитна карта EUR 1.20 месечно 05.09.2018
  Глава Втора: Операции в чуждестранна валута, т. 2. Касови операцииВ сила от:
  2.1. Теглене в брой на банкноти   05.09.2018
  2.1.1. От разплащателни или специални сметки
  2.1.4. От Депозитна сметка към Спестовна програма
  2.1.6. От срочни депозити и Депозит със сметка, прекратени преди падежа, с цел частично теглене на сумата или окончателното им прекратяване
  EUR 2 на транзакция
  за суми до 1,000 EUR вкл. (дневен лимит)  
  Глава Втора: Операции в чуждестранна валута, т. 3. ПлащанияВ сила от:
  3.2.4. Допълнителна такса за наредителя при превод с разноски OUR 05.09.2018
  За суми до EUR 10 000.00
  (или равностойност в друга валута)
  EUR 20
  За суми от EUR 10 000.01 до EUR 25 000
  (или равностойност в друга валута
  EUR 30
  За суми над EUR 25 000.01
  (или равностойност в друга валута)
  EUR 50
  Забележка 6: Таксата по т.3.2.4. се прилага в допълнение на таксите по т.3.2.2. и т.3.2.3. и покрива разноските към кореспондентски банки и към банката на получателя, които биха възникнали при превод с опция за разноски, за сметка на наредителя (OUR).
  Глава Четвърта:Пакети от платежни услуги, т. 1. Разплащателна сметка с дебитна карта "Плюс"В сила от:
  1.2. Поддържане на сметка 3.20 лв. месечно 05.09.2018
  Глава Четвърта:Пакети от платежни услуги, т. 2. Сметка "За заплата"В сила от:
  2.2. Такса за поддържане
  за клиенти без превод на работна заплата/друг регулярен ежемесечен доход над 145 лв. в РББГ
  2.90 лв. месечно
  3.20 лв. месечно
  05.09.2018
  Глава Седма: Други, т. 10. За сметки във валута, различна от EUR, се прилагат следните таксиВ сила от:
  Поддържане на разплащателни сметки с дебитна карта GBP 1.00/USD 1.20 05.09.2018

  Новата тарифа влиза в сила според горепосочените срокове за всички нови и настоящи клиенти на банката.

  Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната по-горе промяна в тарифата, имат право, преди 05.09.2018 г., да заявят писмено в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването.

  За повече информация относно промените можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, или да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Контактния център:

  • 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (A1 и Telenor) без увеличение на тарифата.

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.