Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в Тарифа за таксите и комисионите на на Райфайзенбанк за Физически лица

  21.02.2018
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме ви за предстоящи промени в Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за физически лица, с които можете да се запознаете в настоящото уведомление.

  Извършват се следните промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица.

  Глава Първа: Операции в лева, т.1. Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметкиВ сила от:
  1.2. Минимално салдо  
  1.2.1. Разплащателни сметки (вкл. Разплащателни сметки с дебитни карти и Сметка, обслужваща инвестирането в колективни инвестиционни схеми, предлагани или дистрибутирани от Банката) Няма 25.04.2018
  Глава Първа: Операции в лева, т.2 Касови операцииВ сила от:
  2.1. Теглене в брой на банкноти и монети 25.04.2018
  2.1.2. Теглене в брой на монети от разплащателни, специални сметки, Спестовна сметка "Без ограничения" / Спестовна сметка "Premium", спестовна сметка „Перспектива“

  за суми до 10 лв. вкл. (дневен лимит)

  Без комисиона
  за суми над 10 лв. 3% върху горницата от 10 лв., мин. 2 лв.
  Забележка: Комисионата по т.2.1.2. Теглене в брой на монети от разплащателни, специални сметки, Спестовна сметка "Без ограничения"/Спестовна сметка "Premium", спестовна сметка „Перспектива“ се дължи при броене на повече от 10 лв. и в допълнение към комисионата по т.2.1.1. 25.04.2018
  Глава Първа: Операции в лева, т.3 ПлащанияВ сила от:
  3.7. Запитване, свързано с нареден/получен превод 15 лв. 25.04.2018
  Глава Втора: Операции в чуждестранна валута, т.1. Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметкиВ сила от:
  1.2. Минимално салдо
  1.2.1. Разплащателни сметки (вкл. Разплащателни сметки с дебитни карти и Сметка, обслужваща инвестирането в колективни инвестиционни схеми, предлагани или дистрибутирани от Банката) Няма 25.04.2018
  Глава Втора: Операции в чуждестранна валута, т.2 Касови операцииВ сила от:
  2.1. Теглене в брой на банкноти 25.04.2018
  2.1.4. От Депозитна сметка към Спестовна програма
  за суми до 1,000 EUR вкл. (дневен лимит) 1 EUR на транзакция
  за суми над 1,000 EUR 0.55% върху горницата, мин. 3 EUR, макс. 400 EUR
  Глава Седма: Други, т.6 Издаване на банкова референция за наличие или липса на кредитни задължения към Банката, която да послужи пред друга банкаВ сила от:
  6.1. На български език 60 лв. 25.04.2018
  6.2. На английски език 80 лв.

  6.3. Допълнителна такса за експресно издаване
  /в рамките на работния ден/

  20 лв.

  Новата тарифа влиза в сила според горепосочените срокове за всички нови и настоящи клиенти на банката.

  Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната по-горе промяна в тарифата, имат право, преди 25.04.2018 г., да заявят писмено в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването.

  За повече информация относно промените можете да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Контактния център:

  • 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (Мtel и Telenor) без увеличение на тарифата

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.