Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в Тарифата за юридически лица, в сила от 16.03.2018г.

  09.03.2018
   

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да ви уведомим, че считано от 16.03.2018г. влизат в сила следните промени в Тарифата за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за Юридически лица и Еднолични търговци.

  • Въвеждане на такса за изпращане на банкови документи и платежни инструменти/устройства и свързаните с тях защити чрез куриер
  • Промяна на нетаксуваемия праг на Комисиона наличност от 5 млн. лева/2.5 млн. евро на 2 млн. лева/1 млн. евро
  • Прекратяване на услугата АБИС (Автоматизирана Банкова информационна Система)
  • Промени в Глава Четвърта: Операции с ценни книжа

  За повече информация относно промените можете да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк и на телефоните на Контактния център:

  • 0700 10 000 (Виваком) на цената на градски разговор
  • 17 21 (Мтел и Теленор) без увеличение на цената

  Като се надяваме и на бъдещо ползотворно сътрудничество, оставаме

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД


   

  Dear Customers,

  We would like to inform you that as of 16.03.2018 the following changes in the Tariff for fees and commissions of Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD for Legal Entities and Sole Traders will come into force:

  • Insertion a new fee for sending bank documents and payment instruments/devices and related to them protection devices via courier
  • Amendment of the non-charged threshold amount of Account balance fee from BGN 5 mio/ EUR 2.5 mio to BGN2 mio/ EUR 1mio
  • Termination of the service “automatic bank information system-ABIS”
  • Changes in Chapter Four: Securities Transactions

  For further information about the changes please contact the employees at Raiffeisenbank offices and on the phone numbers of Raiffeisen Direct:

  • 0700 10 000 (Vivacom) at the price of a city call
  • 1 721 (Mtel and Telenor) with no increase of the fee

  Confirming our willingness for mutually beneficial cooperation, we remain

  Sincerely yours,
  Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.