Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Уведомление за служебно закриване на всички набирателни сметки, с наличност до 100 (сто) лева, открити преди 01.01.2017 год.

  30.11.2018
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме ви, че след 31.12.2018 год., Райфайзенбанк (България) ЕАД ще предприеме служебно закриване на всички набирателни сметки, с наличност до 100 (сто) лева, открити преди 01.01.2017 год., за които титулярите не са представили в банката документи за вписано в Търговския регистър обстоятелство - учредяване на дружеството или увеличение на капитала, съотв. съдружниците/акционерите не са изтеглени вноските си.

  Преди набирателните сметки да бъдат закрити по служебен ред, каним всички лица, които съгласно действащото търговско право имат право да се разпореждат със средствата по набирателните сметки, в срок до 31.12.2018 год. да посетят удобен за тях офис на банката, за да закрият набирателните сметки като се разпоредят с наличните по тях средства.

  След 31.12.2018 год., Райфайзенбанк (България) ЕАД ще закрие служебно всички набирателни сметки, открити преди 01.01.2017 год. с наличност до 100 (сто) лева, и ще отнесе кредитния остатък, ако има такъв, от тези сметки по временна обща нелихвоносна сметка.

  За повече информация можете да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Контактния център:

  • 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (А1 и Telenor) без увеличение на тарифата

  Като се надяваме и на бъдещо ползотворно сътрудничество, оставаме

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.