Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в Договорите за банкови кредити на физически лица

  22.08.2019
   

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да ви уведомим за следното:

  1. По всички Договори за потребителски кредит и Договори за предоставяне на овърдрафт по разплащателна/картова сметка, сключени с Райфайзенбанк (България) ЕАД от физически лица, няма да се прилага следната клауза:

  Чл.12.1.*: „С подписване на настоящия Договор, Кредитополучателят/Съдлъжникът декларира, че е получил предварително в достатъчен срок преддоговорна информация съгласно изразените от него предпочитания под формата на стандартен европейски формуляр, изготвен съгласно Закона за потребителския кредит, и потвърждава, че се е запознал с нея.“


  2. По всички Договори за жилищни кредити на физически лица, сключени с Райфайзенбанк (България) ЕАД, няма да се прилага част от следната клауза:

  Член 12.1*: „С подписване на настоящия Договор, Кредитополучателят/Съдлъжникът декларира, че е получил, преддоговорна информация преди проекта на настоящия Договор, съгласно изразените от него предпочитания, потребностите му и финансовото му състояние под формата на Европейски стандартизиран информационен формуляр (ЕСИФ), изготвен съгласно Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. …….. Кредитополучателят/Съдлъжникът декларира и потвърждава, че се е запознал с преддоговорната информация.“

  В останалата си част цитираната договорна клауза остава непроменена.

  * В преобладаващата част от договорите клаузите са с посочената номерация, но има и договори, в които текстовете са с различен номер.

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.