Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в тарифа за таксите и комисионите на физически лица, в сила от 10.09.2019 г.

  10.07.2019
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме ви за предстоящи промени в Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за физически лица, с които можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  Извършват се следните промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица.

  Глава I. УСЛУГИ В ЛЕВА И ВАЛУТА, т.1. Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметкиЛева/ВалутаВ сила от:
  1.10. Еднократна такса за обработка на запор*
  *При всяко постъпило запорно съобщение се дължи отделна еднократна такса за обработка на запор.
  BGN 20 10.09.2019
  Глава I. УСЛУГИ В ЛЕВА И ВАЛУТА, т.2. Касови операцииЛеваВалутаВ сила от:
  2.1. Теглене в брой на банкноти и монети
  2.1.1. Теглене в брой на банкноти

  2.1.1.1. От разплащателни или специални сметки */ Депозитна сметка към Спестовна програма / Срочни депозити и Депозит със сметка, прекратени преди падежа, с цел частично теглене на сумата или окончателното им прекратяване

  • за суми над BGN 2,000 / EUR 1,000
  0.4% върху горницата, мин. BGN 5 0.55% върху горницата, мин. EUR 3

  10.09.2019
  /Премахва се максималният праг на таксуване/

  2.1.1.2. От Спестовна сметка „Перспектива“

  0.5% върху цялата изтеглена сума,
  мин. BGN 2

  0.6% върху цялата изтеглена сума,
  мин. EUR 1

  10.09.2019
  /Премахва се максималният праг на таксуване/

  2.1.1.3. От Спестовна сметка “Без ограничения” / Спестовна сметка "Premium"

  0.4% върху цялата изтеглена сума,
  мин. BGN 1

  0.55% върху цялата изтеглена сума,
  мин. EUR 0.50

  10.09.2019 
  /Премахва се максималният праг на таксуване/
  2.1.1.5. На суми над BGN 5,000 / EUR 3,000 без предварителна заявка 0.4% върху горницата надвишаваща сумата на предизвестието, мин. BGN 15 0.55 % върху горницата, надвишаваща сумата на предизвестието, мин. EUR 10

  10.09.2019
  /Премахва се максималният праг на таксуване/

  Глава I. УСЛУГИ В ЛЕВА И ВАЛУТА, т.2. Касови операцииЛеваВалутаВ сила от:
  2.1.2. Теглене в брой на монети
  2.1.2.1. за суми до BGN 10 вкл. (дневен лимит на клиент) Без комисиона -

  10.09.2019
  /Преустановява се предлагането на услугата/

  2.1.2.2. за суми над BGN 10 3% върху горницата от BGN 10, мин. BGN 2 -

  10.09.2019
  /Преустановява се предлагането на услугата/

  Глава I. УСЛУГИ В ЛЕВА И ВАЛУТА, т.3. Плащания в леваЛеваВ сила от: 
  3.2. Преводи към други банки 
  3.2.1. Чрез БИСЕРА
  • на хартиен носител
  BGN 3 10.09.2019
  3.2.4. На средства, внесени на касите на Банката от трети физически лица 
  3.2.4.2. за преводно нареждане /вносна бележка за плащане от/към бюджета (многоредово) чрез БИСЕРА BGN 3 на ред, в допълнение към комисионата по т. 3.2.4.1. 10.09.2019
  3.3. Вътрешнобанкови преводи
  3.3.1. на хартиен носител BGN 1.20 10.09.2019
  3.4. Плащане на битови сметки през Райфайзен ОНЛАЙН
  3.4.2. плащане на задължение Без такса 10.09.2019
  3.8. Директен дебит
  3.8.2. Искане за директен дебит, инициирано от Банката чрез БИСЕРА по искане от клиент на Банката
  3.8.2.1. на хартиен носител BGN 3 10.09.2019
  3.8.4. Плащане, извършено от Банката по искане за директен дебит, инициирано от друга банка, чрез БИСЕРА
  3.8.4.1. на стойност по-малка от BGN 100,000, подлежащо на изпълнение чрез БИСЕРА BGN 3 10.09.2019
  3.8.6. Директен дебит между клиенти на Банката
  3.8.6.1. искане, инициирано от клиент на Банката (към клиент на Банката) наредено на хартиен носител BGN 1.20 10.09.2019
  3.8.6.3. плащане от сметка на клиент на Банката (по искане от клиент на Банката) BGN 1.20 10.09.2019

  Новата тарифа влиза в сила според горепосочените срокове за всички нови и настоящи клиенти на банката.

  Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната по-горе промяна в тарифата, имат право, преди 10.09.2019 г., да заявят писмено в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването.

  За повече информация относно промените можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, или да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Контактния център:

  • 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (A1 и Telenor) без увеличение на тарифата

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.