Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в тарифа за таксите и комисионите на физически лица

  29.03.2019
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме ви за предстоящи промени в Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за физически лица, с които можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  Във връзка с чл.36(1) от Наредба №3 на БНБ, както и в съответствие с публикуваните на 28 февруари 2019 г. данни за средния размер на таксите, начислявани от банките за услугите по Приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, извършваме следните промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица.

  Глава Четвърта: Платежна сметка за основни операции, т.1 Откриване, минимално салдо и обслужванеВ сила от:
  1.1. Откриване на платежна сметка за основни операции 1.20 лв. 31.05.2019
  1.3. Поддържане на платежна сметка за основни операции 1.95 лв. месечно 31.05.2019
  Глава Четвърта: Платежна сметка за основни операции, т.3 Касови операции
  3.1. Теглене в брой от Платежна сметка за основни операции
  • За суми до 1,000 лв. вкл. (дневен лимит)
  1.35 лв. на транзакция 31.05.2019
  Глава Четвърта: Платежна сметка за основни операции, т.3 Касови операции
  3.2. Внасяне в брой по Платежна сметка за основни операции
  • За суми до 3,890 лв. вкл. (дневен лимит)
  Без такса 31.05.2019
  Глава Четвърта: Платежна сметка за основни операции, т.4 Плащания в национална валута
  4.2. Преводи към други банки   31.05.2019
  4.2.1. Чрез БИСЕРА
  • на хартиен носител
  2.30 лв.
  • електронно наредени
  0.79 лв.
  4.2.2. Преводно нареждане/ вносна бележка за плащане от/към бюджета (многоредово), наредено чрез БИСЕРА - наредено електронно или на хартиен носител Всяко плащане в платежното нареждане се таксува поотделно съгл. 4.2.1. от настоящата тарифа
  Глава Четвърта: Платежна сметка за основни операции, т.5 Директен дебит
  5.2. Плащане, извършено от Банката по искане за директен дебит, инициирано от друга банка, чрез БИСЕРА 31.05.2019
  5.2.1. На стойност по-малка от 100,000 лв., подлежащо на изпълнение чрез БИСЕРА 2.15 лв.
  Глава Четвърта: Платежна сметка за основни операции, т.7 Международни дебитни карти
  7.1. Платежни операции в страната
  7.1.3. Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка 0.95 лв. 31.05.2019

  Новата тарифа влиза в сила според горепосочените срокове за всички нови и настоящи клиенти на банката.

  Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната по-горе промяна в тарифата, имат право, преди 31.05.2019 г., да заявят писмено в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването. Ако клиентите не са изразили несъгласието си, промените се смятат за приети.

  За повече информация относно промените можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, или да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Контактния център:

  • 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (А1 и Telenor) без увеличение на тарифата.

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.