Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в Тарифа за таксите и комисионите за физически лица, в сила от 15.03.2019 г.

  14.01.2019
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме ви за предстоящи промени в Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за физически лица, с която можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  Представяме ви част от предстоящите промени в Тарифата за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за физически лица:

  Глава I: УСЛУГИ В ЛЕВА И ВАЛУТА, т.4. Плащания във валута, т.4.2. Преводи към други банкиВ сила от:
  въвеждане на нов праг за таксуване в т. 4.2.4.
  Допълнителна такса за наредителя при превод с разноски OUR (т. 3.2.4., Глава Втора: Операции в чуждестранна валута, от действащата към момента Тарифа)

  за суми до EUR 5,000 (или равностойност в друга валута)

  EUR 10 15.03.2019
  за суми от EUR 5.000.01 до EUR 10,000 (или равностойност в друга валута) EUR 20
  за суми от EUR 10, 000.01 до EUR 25,000 (или равностойност в друга валута EUR 30
  за суми над EUR 25,000.01 (или равностойност в друга валута) EUR 50
  Глава I: УСЛУГИ В ЛЕВА И ВАЛУТА, т.3 Плащания в лева, т. 3.9. Комунални плащанияВ сила от:
  намаляване на таксата по т. 3.9.1. Индивидуално плащане (т. 5.1., Глава Първа: Операции в лева, от действащата към момента Тарифа) BGN 0.20 на плащане 15.03.2019
  Глава II: КАРТИ, т.3. Терминални устройстваВ сила от:
  промяна в комисионата по т. 3.1. Теглене на суми от ПОС терминал на каса на банката с карти Visa/Mastercard, издадени от други банки в страната и чужбина (т. 7.2., Глава Трета: Операции с банкови карти, от действащата към момента Тарифа) 3.5%, мин. BGN 10 15.03.2019

  Новата тарифа влиза в сила считано от 15.03.2019 г. за всички нови и настоящи клиенти на банката.

  Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната по-горе промяна в тарифата, имат право, преди 15.03.2019 г., да заявят писмено в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването.

  За повече информация относно промените можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, или да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на Контактния център на банката:

  • 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (А1 и Теленор) без увеличение на цената

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.