Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в тарифата за таксите и комисионите на физически лица, в сила от 15.12.2019 г.

  13.12.2019
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме ви за предстоящи промени в Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за физически лица, с които можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  Извършват се следните промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица.

  Във връзка със спазване на Регламент (ЕС) 2019/518 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. и изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на някои такси за презгранични плащания в Европейския съюз и такси за конвертиране на валута, Райфайзенбанк (България) ЕАД приравнява плащания в евро за страни от Европейското икономическо пространство с плащания в лева, както следва:

  Глава I. УСЛУГИ В ЛЕВА И ВАЛУТА,
  т.4. Плащания във валута
   В сила от:
  4.1. Преводи от други банки   15.12.2019

  4.1.1. За преводи в евро от държави – членки на ЕИП

  Без комисиона
  4.2. Преводи към други банки  

  4.2.1. Преводи към страни от Европейското икономическо пространство

   
  4.2.1.1. За преводи в евро  

  Чрез платежно нареждане, наредено електронно

   
  • с вальор на превода следващ работен ден (SEPA преводи)

  EUR 0.41
  • с вальор на превода същия работен ден

  EUR 6.65

  Чрез платежно нареждане на хартиен носител

   
  • с вальор на превода 2 работни дни (спот вальор) (SEPA преводи)

  EUR 1.53
  • с вальор на превода следващ работен ден (SEPA преводи)

  EUR 1.53
  • с вальор на превода същия работен ден
  EUR 8.18
  Глава II. КАРТИ, т.1. Дебитни картиDebit Mastercard и
  Visa Electron
  Visa ClassicВ сила от:
  1.5. Операции извън страната     15.12.2019

  1.5.2. Теглене на пари в брой от АТМ в страни от Европейското икономическо пространство

  BGN 0.98 / EUR 0.49 /
  USD 0.65 / GBP 0.39

  BGN 1.20 / EUR 0.60 /
  USD 0.80 / GBP 0.48

  Глава II. КАРТИ, т.1. Кредитни картиVisa
  Classic/BIL
  LA Visa
  Classic
  RaiCARD
  Fix
  Mastercard GoldVisa
  Platinum
  В сила от:
  2.11. Операции извън страната         15.12.2019

  2.11.2. Теглене на пари в брой от АТМ/ПОС в страни от Европейското икономическо пространство

  BGN 5 + 1.5% / EUR 2.50 + 1.5%

  BGN 7

  BGN 5 + 1.5% / EUR 2.50 + 1.5%

  BGN 5 + 1.5% / EUR 2.50 + 1.5%

  15.12.2019

  Други промени:

  Глава I. УСЛУГИ В ЛЕВА И ВАЛУТА, т.1.Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметкиЛеваВалутаВ сила от:

  1.10. Еднократна такса за обработка на запор*

  BGN 20 EUR 10 15.12.2019
  Глава V. ДРУГИ, т.10. За сметки във валута, различна от евро, се прилагат следните такси В сила от:

  10.4. Еднократна такса за обработка на запор

  GBP 8 / USD 10 / CHF 10 15.12.2019
  Глава III. ПАКЕТИ ОТ ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИВ сила от:

  Добавяне на две нови програми:
  т.3. Програма „Премиум Голд“ и т.4. Програма „Премиум Платинум“

  15.12.2019

  От 15.12.2019 г. Райфайзенбанк (България) ЕАД спира предлагането на Пакет Premium и Разплащателна сметка Premium Gold за нови клиенти, като ще продължи поддържането на съществуващи; прекратява предлагането на услугата "Преводи към други банки на средства внесени на касите на Банката от трети физически лица.

  Новата тарифа влиза в сила според горепосочените срокове за всички нови и настоящи клиенти на банката.

  Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната по-горе промяна в тарифата, имат право, преди 15.12.2019 г., да заявят писмено в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването.

  За повече информация относно промените можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, или да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Контактния център на банката:

  • 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (A1 и Telenor) без увеличение на тарифата

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.