Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в Тарифата за таксите и комисионите в частта, отнасяща се до обслужване на сделки и операции с финансови инструменти, в сила от 18.02.2019 г.

  18.01.2019
   

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да ви уведомим, че считано от 18.02.2019 г. влизат в сила промени в Тарифата за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица (Част: Операции с ценни книжа) и в Тарифата за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за Юридически лица и Еднолични търговци (Част: Операции с ценни книжа). Промените са както следва:

  • Обединение на двете тарифи в единен документ с наименование Тарифа на Райфайзенбанк (България) ЕАД за сделки и операции с финансови инструменти за клиенти физически и юридически лица.
  • Промяна в Точка 1: Инвестиционно обслужване на сделки с финансови инструменти – въвеждане на нови комисиони за инвестиционно посредничество при записване на дялове на взаимни фондове, емитирани от Райфайзен Кепитъл Мениджмънт (РКМ), точка 1.10.
  • Промяна на местата на точките, касаещи инвестиционно обслужване на сделки с финансови инструменти и операции с финансови инструменти и водене на сметки.
  • Прецизиране на текстове в точка 2.3.3. Такса за поддържане на сметка на чуждестранни финансови инструменти – за непрофесионални клиенти.
  • Промяна на термини – навсякъде “ценни книжа” се заменя с “финансови инструменти”.

  При несъгласие с измененията в Тарифата всеки клиент има право да прекрати своя договор без предизвестие, като преди датата на влизане в сила на промените в Тарифата изпрати писмено уведомление до Райфайзенбанк (България) ЕАД на следния адрес за кореспонденция: гр. София 1407, район Лозенец, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, на вниманието на отдел Капиталови пазари, или попълни електронна форма и при спазване на разпоредбите на сключения между страните договор за инвестиционно обслужване.

  За допълнителна информация относно промените, моля да се обръщате към отдел Продажби на Капиталовите пазари:

  • 02/91 985 490 – Николай Кичуков, Старши брокер на финансови инструменти
  • 02/91 985 496 – Петър Табанов, Брокер на финансови инструменти

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.