Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в Тарифата за таксите и комисионите за Юридически лица и Еднолични търговци, в сила от 14.01.2019 г.

  03.01.2019
   

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да ви уведомим, че считано от 14.01.2019 г. влизат в сила следните промени в Тарифата за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за Юридически лица и Еднолични търговци:

  • Промяна в Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.1 Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки, т.1.3. Поддържане на сметки – увеличаване на таксите за поддръжка на разплащателни сметки
  • Промяна в Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.1 Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки, т.1.3.3. Набирателни сметки – въвеждане на такса поддръжка след първите шест месеца от откриването на набирателна сметка
  • Промяна в Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.1 Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки, т.1.7. Комисионна наличност – въвеждане на нов праг за комисиона наличност
  • Промяна в Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.3 Плащания в лева и т. 3.7. Директен дебит – увеличаване на таксата за преводи към други банки, наредени на хартия през БИСЕРА и РИНГС
  • Промяна в Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.4 Плащания във валута –въвеждане на нов праг в т. 4.2.3 Допълнителна такса за всички преводи, независимо от валутата, наредени с разноски OUR
  • Промяна в Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.8 Кредити – увеличаване на минимума на комисионата за договаряне на кредит
  • Промяна в Глава Втора: Карти – промени в наименованията на услугите
  • Промяна в Глава Трета: Други, т.9 Райфайзен ОНЛАЙН – въвеждане на месечна такса за Райфайзен онлайн
  • Промяна в Глава Трета: Други, т.10 Мултикеш – въвеждане на такса за посещение във връзка с платформата Мултикеш
  • Глава Операции с ценни книжа се отделя в самостоятелен документ извън Тарифата за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за Юридически лица и Еднолични търговци.

  За повече информация относно промените можете да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк и на телефоните на Контактния център на банката:

  • 0700 10 000 (Виваком) на цената на градски разговор
  • 17 21 (А1 и Теленор) без увеличение на цената

  Рагледайте документите в Тaрифа за юридически лица и еднолични търговци.

  Като се надяваме и на бъдещо ползотворно сътрудничество, оставаме

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.