Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в тарифата за таксите и комисионите за юридически лица, в сила от от 15.12.2019

  09.12.2019
   

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да ви уведомим, че считано от 15.12.2019 г. влизат в сила следните промени в Тарифата за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за Юридически лица и Еднолични търговци:

  I. Промяна в Глава Първа: Услуги в лева и валута:

  т.2 Касови операции:

  • т. 2.1.Теглене в брой на банкноти и монети
  • т. 2.2. Внасяне в брой на банкноти и монети

  т. 3. Плащания в лева:

  • т. 3.2. Преводи към други банки
  • т. 3.3. Вътрешнобанкови преводи
  • т.3.7 Директен дебит

  т. 4. Плащания във валута:

  • т.4.1. Преводи от други банки
  • т.4.2. Преводи към други банки

  т. 5. Документарни акредитиви:

  • т.5.1.2. Откриване на акредитиви
  • т.5.1.9. Спешна обработка по искане на клиент (допълнителна такса към комисиона за издаване)
  • т.5.1.11. Такса за фотокопиране на получени документи(комисиона за сметка на бенефициента по акредитива)
  • т.5.2.2. Авизиране без потвърждение от страна на Банката
  • т.5.2.5. Обработка на документи/ негоциране

  т. 6. Гаранции:

  • т.6.1.1.1. С парично покритие
  • т.6.1.1.2. С обезпечение контрагаранции
  • т.6.1.1.3. С друг вид покритие
  • т.6.1.2. Промени
  • т.6.1.3. Промяна на обезпечението
  • т.6.1.5. Анулиране на нареждане за издаване на гаранция
  • т.6.1.7. Спешна обработка по искане на клиент (допълнителна такса към комисионата за издаване)
  • т.6.1.8. Такса хартиено нареждане за издаване на банкова гаранция (допълнителна такса към комисионата за издаване)
  • т.6.1.9. Такса за предсрочно прекратяване на издадена банкова гаранция
  • т.6.2.2. Авизиране на гаранции
  • т.6.2.3. Администриране на гаранция издадена директно до бенефициента
  • т.6.2.9. Потвърждаване на автентичност на банкови гаранции, издадени директно в полза на клиенти на банката

  т. 7 Инкаса:

  • т.7.1. Документи, изпратени за инкасиране към други банки
  • т. 7.2. Инкасиране на документи, получени от други банки.

  II. Промяна в Глава Втора: Карти

  т. 1. Дебитни карти Debit Mastercard Business

  • т. 1.3.2. Теглене на пари в брой от АТМ в страни от Европейското икономическо пространство

  т.2. Кредитни карти Mastercard Business за клиенти в сегмент Микробизнес

  • т. 2.6.3. Вноска на пари в брой на АТМ на Банката
  • т.2.6.6. Теглене на пари в брой на ПОС на Банката с разсрочване на 12 равни месечни вноски
  • т.2.7.2.Теглене на пари в брой от АТМ/ПОС в страни от Европейското икономическо пространство

  т.3. Кредитни карти Visa Business за корпоративни клиенти

  • т. 3.5.3. Вноска на пари в брой на АТМ на Банката
  • т.3.6.2. Теглене на пари в брой от АТМ/ПОС в страни от Европейското икономическо пространство

  III. Промяна в Глава Трета: Други

  т.5. Информация за банкови операции, различни от текущи извлечения и банкови бордера

  т. 6. Потвърждения за салда по сметки към одитори

  т.7. Проверка и удостоверяване автентичността на банкови документи и оторизирани подписи

  т. 11. Мултикеш

  За повече информация относно промените можете да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк и на телефоните на Контактния център на банката:

  • 0700 10 000 (Виваком) на цената на градски разговор
  • 17 21 (А1 и Теленор) без увеличение на цената

  Като се надяваме и на бъдещо ползотворно сътрудничество, оставаме

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.