Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в тарифата за Юридически лица, считано от 17.07.2019 г.

  09.07.2019
   

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да ви уведомим, че считано от 17.07.2019 г. влизат в сила следните промени в Тарифата за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за Юридически лица и Еднолични търговци:

  • Промяна в Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.1 Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки – въвеждане на такса за разглеждане и анализ на документи във връзка с откриване на разплащателна или набирателна сметка за местни ЮЛ с чуждестранна собственост
  • Промяна в Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.1 Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки – въвеждане на такса за разглеждане и анализ на документи във връзка с откриване на разплащателна или набирателна сметка за чуждестранни ЮЛ
  • Промяна в Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.2 Касови операции, т.2.1.4. Теглене на суми без предварителна заявка – премахване на максималния праг при теглене на суми без предварителна заявка
  • Промяна в Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.3 Плащания в лева, т.3.2.1 Преводи към други банки, чрез Бисера, електронно наредени – увеличаване на таксата за електронно наредени преводи, чрез Бисера
  • Промяна в Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.8 Кредити – въвеждане на нова такса - изготвяне на заявление за вписване, допълнително вписване, заличаване и подновяване на залог по ЗОЗ
  • Промяна в Глава Трета: Други, т.5 Потвърждения за салда по сметки към одитори, т.5.2. Експресна услуга – 7 работни дни – увеличаване на таксата за експресна услуга за потвърждение за салда по сметки към одитори
  • Промяна в Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.1 Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки, т. 1.3. Поддържане на сметки (месечна такса) – въвеждане на eднократна такса за обработка на запор

  За повече информация относно промените можете да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк и на телефоните на Контактния център на банката:

  • 0700 10 000 (Виваком) на цената на градски разговор
  • 17 21 (А1 и Теленор) без увеличение на цената

  Като се надяваме и на бъдещо ползотворно сътрудничество, оставаме

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.