Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в Тарифата за таксите и комисионите за физически лица

  02.12.2020
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме wи за предстоящи промени в Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за физически лица, с които можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  Извършват се следните промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица:

  Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.1 Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметкиЛеваВалутаВ сила от
  Промяна в т.1.1.3. Срочни депозити   14.12.2020 за нови сделки
  Нова т.1.1.3.1. За суми до BGN 200 000 (или равностойност в друга валута) BGN 20 EUR 20
  Нова т.1.1.3.2. За суми над BGN 200 000 (или равностойност в друга валута) По договаряне По договаряне
  Промяна в т.1.6. Поддържане на Спестовна сметка „Перспектива“  14.12.2020 за нови клиенти

  1.6.1. за клиенти с превод на работна заплата/друг регулярен ежемесечен доход над BGN 145 в Райфайзенбанк

  BGN 12 годишно EUR 6 годишно

  1.6.2. за клиенти без превод на работна заплата/друг регулярен ежемесечен доход над 145 лв. в Райфайзенбанк
  * За съществуващи клиенти влиза в сила след удържане на първата годишна такса

  BGN 36 годишно EUR 18 годишно

  Промяна в т.1.7. Поддържане на Спестовна сметка „Без ограничения“

  BGN 2.50 месечно EUR 2.00 евро / USD 2 месечно 03.02.2021 

  Промяна в т.1.8. Месечна / Годишна такса за поддържане на Спестовна сметка “Premium”

  BGN 15 / BGN 150  EUR 8 / EUR 75  03.02.2021 

  Нова т.1.16. Комисиона наличност

  14.12.2020 за нови клиенти; 03.02.2021 за съществуващи клиенти

  1.6.1. За суми до BGN 400 000 или равностойност в друга валута 

  Без такса

  1.6.2. За суми над BGN 400 000 или равностойност в друга валута 

  0.7% на годишна база, приложима върху общото салдо по разплащателни и спестовни сметки на ниво клиент над нетаксуваемия праг, платима месечно.
  Валутите различни от BGN се преизчисляват по централния курс на БНБ за съответната валута.

  Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.2 Касови операцииЛеваВалутаВ сила от
  Промяна в т. 2.2.1. Внасяне в брой на банкноти

  03.02.2021

  2.2.1.1. По Разплащателни, Спестовни или Специални сметки /Срочни депозити с цел учредяване / Срочни депозити, прекратени преди падежа с цел довнасяне

  • за суми до 2,000 лв./ 1,000 евро вкл. (дневен лимит на клиент)* За съществуващи клиенти влиза в сила след удържане на първата годишна такса
  BGN 1 на транзакция EUR 0.50 на транзакция
  • за суми над 2,000 лв./ 1,000 евро
  0.1% върху горницата, макс. BGN 200 0.3% върху горницата макс. EUR 100

  2.2.1.2. По Детски депозит

  Без комисиона
  Глава Трета: Пакет от платежни услуги, т.10 Пакет „Premium“ЛеваВалутаВ сила от
  Промяна в т.10.2. Поддържане на пакет BGN 14 месечно / BGN 150 годишно EUR 7 месечно / EUR 75 годишно 03.02.2021
  Глава Трета: Пакет от платежни услуги, т.4 Програма „Премиум Платинум”Лева / ВалутаВ сила от
  Промяна в т.4.3. Услуги, включени в Програма Премиум Платинум: 03.02.2021
  4.3.12.1. Касови преференции - теглене до BGN 10 000 / дневен лимит  Без такса
  4.3.12.2. Касови преференции - теглене над BGN 10 000 / дневен лимит 0.5% върху горницата
  4.3.12.3. Касови преференции - теглене над BGN 10 000 / дневен лимит без предварителна заявка 0.6% върху горницата надвишаваща сумата на предизвестието, мин. BGN 15
  4.3.13.1. Касови преференции – теглене до EUR 6 000 / дневен лимит Без такса
  4.3.13. 2. Касови преференции – теглене над EUR 6 000 / дневен лимит 0.6% върху горницата
  4.3.13.3. Касови преференции - теглене над EUR 6 000 / дневен лимит без предварителна заявка 0.7% върху горницата надвишаваща сумата на предизвестието, мин. EUR 10
  Промяна в т.4.3. Услуги, включени в Програма Премиум Платинум:
  4.3.14.1. Касови преференции - вноска до BGN 10 000 / дневен лимит Без такса
  4.3.14.2. Касови преференции - вноска над BGN 10 000 / дневен лимит 0.1% върху горницата, макс. BGN 200
  4.3.15.1. Касови преференции - вноска до EUR 5 000 / дневен лимит Без такса
  4.3.15.2. Касови преференции - вноска над EUR 5 000 / дневен лимит 0.3% върху горницата макс. EUR 100

  Новата тарифа влиза в сила според горепосочените срокове за всички нови и настоящи клиенти на банката.

  Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната по-горе промяна в тарифата, имат право, преди 03.02.2021 г., да заявят писмено в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването.

  За повече информация относно промените можете да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Контактния център на банката:

  • 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (А1 и Telenor) без увеличение на тарифата

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.