Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Информация за замяна на главна колективна инвестиционна схема на ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж

  24.09.2021
   

  Уважаеми клиенти,

  Във връзка с предстоящата замяна на главната колективна инвестиционна схема на Договорен фонд "Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж", одобрена с Решение № 655-ДФ/02.09.2021 г. на Комисията за финансов надзор, УД "Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД, уведомява всички притежатели на дялове на договорен фонд "Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж", че могат да се запознаят с документа "Информация до притежателите на дялове в договорен фонд "Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж" съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране ("ЗДКИСДПКИ"), с Документите с ключова информация за инвеститорите на договорния фонд и на новата главна схема "Райфайзен Устойчиви Акции (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien)", както и с останалите актуализирани документи на фонда, налични на нашия сайт.

  Допълнителна информация можете да получите на тел.: (02) 91 985 467, (02) 91 985 626, (02) 91 985 654 и на е-мейл: ram.info@ram.raiffeisen.bg.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.