Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промени в Общите условия за обслужване на разплащания с платежни карти чрез ПОС терминал, в сила от 20.04.2021 г.

  23.03.2021
   

  Уважаеми партньори,

  Райфайзенбанк (България) ЕАД ви информира, че считано от 20.04.2021 г. въвежда промени в Общите условия за обслужване на разплащания с платежни карти чрез ПОС терминал.

  Промените представляват следните уточнения:

  • Задължения на Търговците, използващи услугата „Плащане чрез линк“ – заедно с линка Търговецът задължително изпраща на клиента си и файл с информация за данните на фирмата /име, адрес, телефон за контакт/, условията и сроковете за връщане на заплатената от картодържателя сума за стоката/услугата в случай на непредоставена, несъответстваща на поръчаната или върната стока и политиката за съхраняване на личните данни.
  • При процедура по оспорване на плащане и в случай че Търговецът не осигури средствата в размер до стойността на оспореното плащане, сумите ще бъдат блокирани по разплащателната сметка и ще бъдат прихващани срещу бъдещи постъпления на Търговеца и/или депозити за обезпечение на дейността по Договора.
  • При установяване основателността на оспорено плащане и в случай че Търговецът не разполага със средствата в размер до стойността на оспореното плащане, сумите ще бъдат осчетоводени като овърдрафт по разплащателната сметка на Търговеца.

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.