Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промени в общите условия за платежни сметки и услуги на физически лица в сила от 16.09.2021 г.

  16.07.2021
   

  Уважаеми клиенти,

  Райфайзенбанк (България) ЕАД ви информира, че считано от 16.09.2021 г. банката въвежда промени в "Общи условия за платежни сметки и услуги, дебитни карти и Райфайзен ОНЛАЙН за физически лица"

  Настоящата промяната е свързана с:

  1. Добавен е нов раздел IX.6 Плащания на застрахователни премии към ЗК "УНИКА Живот" АД през Райфайзен Онлайн.
  2. Премахнат е чл.178.2.9 регламентиращ възможността за откриване на срочен депозит през Райфайзен Онлайн.
  3. Добавени са нови чл.34, 35 и 36, регламентиращи правото на банката да откаже изпълнение на платежно нареждане в определени случаи.
  4. Добавяне на чл. 351 относно начините и срокът за предоставяне на валидни документи за идентификация на Клиент пред Банката с оглед спазване разпоредбите на Мерките срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма, определени от националното и европейското законодателство, както и съответните действия, които се предприемат при неспазване на описаните условия. Предвид това е направено и допълнение в чл.331 относно възможността за прекратяване на деловите отношения при неспазване на задължението за навременна идентификация.
  5. Въвежда договорни механизми в отношенията между банката и нейните клиенти в случаите, когато клиенти, транзакции или активи бъдат предмет на ограничителни или санкционни мерки.

  За повече информация относно промените можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, или да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Райфайзен Директ:

  • 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (A1 и Telenor) без увеличение на тарифата.

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.