Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в тарифа за таксите и комисионите на физически лица в сила от 07.09.2021

  26.08.2021
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме ви за предстоящи промени в Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк за физически лица, с които можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  Извършват се следните промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк за клиенти физически лица:

  • Промяна в Глава Първа: Услуги в лева и валута, т. 1. Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки, т. 1.1. Откриване – промяната касае премахване на т.1.1.3. Депозит МИКС
  • Промяна в Глава Първа: Услуги в лева и валута, т. 1. Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки, т. 1.15. Комисиона наличност – промяната касае намаляването на нетаксуваемия праг на BGN 200 000
  • Промяна в Глава Първа: Услуги в лева и валута, т. 2. Касови операции, т. 2.2.1.1. – промяната касае заличаване на текста Депозит МИКС

  Глава Първа: Услуги в лева и валута, т. 1. Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки

  1.1. Откриване

  Вид СметкаЛеваВалутаВ сила от:
  1.1.1. Разплащателни сметки  BGN 5 EUR 2 07.09.2021
  1.1.2. Разплащателни сметки с дебитни карти BGN 2 EUR 1 07.09.2021
  1.1.3. Специални сметки  По договаряне   По договаряне  07.09.2021
  1.1.4. Спестовна сметка Перспектива  Без такса  Без такса 07.09.2021
  1.1.5. Спестовна сметка Premium  Без такса  Без такса 07.09.2021
  1.1.6. Сметка, обслужваща инвестирането в колективни инвестиционни схеми, предлагани или дистрибутирани от Банката  Без такса  Без такса 07.09.2021

  Глава Първа: Услуги в лева и валута, т. 1. Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки

  1.15. Комисиона наличност

  Вид сметкаЛеваВалутаВ сила от:
  1.15. Комисиона наличност Без комисиона  Без комисиона  07.11.2021
  1.15.2. За суми над BGN 200 000 (или равностойност в друга валута) 0.7% на годишна база, приложима върху общото салдо по разплащателни и спестовни сметки на ниво клиент над нетаксуваемия праг, платима месечно. Валутите различни от BGN се преизчисляват по централния курс на БНБ за съответната валута. 0.7% на годишна база, приложима върху общото салдо по разплащателни и спестовни сметки на ниво клиент над нетаксуваемия праг, платима месечно. Валутите различни от BGN се преизчисляват по централния курс на БНБ за съответната валута.

  07.11.2021

   Забележки:

  1. При закриване на сметка не се дължи такса за поддържане на сметката за месеца, който не е изтекъл.
  2. При закриване на сметка не се дължи комисиона наличност за месеца, който не е изтекъл.

  Глава Първа: Услуги в лева и валута, т. 2. Касови операции

  2.2.1. Внасяне в брой на банкноти 

  2.2.1.1. По разплащателни, спестовни или специални сметки*

  ЛеваВалута

  В сила от:

  • за суми до BGN 2,000 / EUR 1,000 вкл. (дневен лимит на клиент)**
  BGN 2 на транзакция  EUR 1 на транзакция

  07.09.2021

  • за суми над BGN 2,000 / EUR 1,000
  0.2% върху горницата 0.3% върху горницата

  07.09.2021

  За повече информация относно промените можете да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк и на телефоните на Контактния център на банката:

  • 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (А1 и Telenor) без увеличение на тарифата.

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.