Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в Тарифа за таксите и комисионите за Физически лица - напомняне

  03.12.2021
   

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да ви напомним, че от 07.11.2021 г. с промяна в Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за физически лица, влезе в сила промяна в Глава Първа: Услуги в лева и валута, т. 1. 1. Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки, т. 1.15. Комисиона наличност.

  1.15.Комисиона наличност
  1.15.1. За суми до BGN 200 000 (или равностойност в друга валута) Без комисиона Без комисиона
  1.15.2. За суми над BGN 200 000 (или равностойност в друга валута 0.7% на годишна база, приложима върху общото салдо по разплащателни и спестовни сметки на ниво клиент над нетаксуваемия праг, платима месечно. Валутите различни от BGN се преизчисляват по централния курс на БНБ за съответната валута. 0.7% на годишна база, приложима върху общото салдо по разплащателни и спестовни сметки на ниво клиент над нетаксуваемия праг, платима месечно. Валутите различни от BGN се преизчисляват по централния курс на БНБ за съответната валута.

  Промяната касае намаляването на нетаксуваемия праг от 400 000 лева на 200 000 лева и е въведена с публикувано на 26.08.2021 г. уведомление за промяна в Тарифата за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за физически лица с двумесечно предизвестие.

  За повече информация можете да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Контактния център на банката:

  • 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (А1 и Telenor) без увеличение на тарифата.

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.