Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в Тарифата за таксите и комисионите за сделки и операции с финансови инструменти за клиенти физически и юридически лица, в сила от 01.04.2021 г.

  01.03.2021
   

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да ви уведомим, че считано от 01.04.2021 г. влизат в сила промени в Тарифата за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за сделки и операции с финансови инструменти за клиенти физически и юридически лица.

  Промените са както следва:

  • Понижение на таксата за поддържане на сметка на чуждестранни финансови инструменти, включени в т. 2.3.3.2. Други пазари
  • Премахване на точка 1.2. Сделки с акции, борсово търгувани фондове и компенсаторни инструменти сключени на регулиран пазар в България чрез COBOS и промяна на номерацията на последващите точки от 1.3 до 1.13.
  • Прецизиране на текстове в точка 2.1.2. Изходящ трансфер на български финансови инструменти по сметка в друга банка инвестиционен посредник – "банка" се заменя с "инвестиционен посредник".
  • Въвеждане на нова такса в тарифата с точка 2.4. Такси за съхранение и застраховка на инвестиционно злато в Raiffeisenbank International.
  • Въвеждане на нова такса в тарифата с точка 2.1.7. Изготвяне на справка за притежавани ценни книжа и/или операции с тях за период, различен от текущата година при поискване от клиента.

  При несъгласие с измененията в Тарифата всеки клиент има право да прекрати своя договор без предизвестие, като преди датата на влизане в сила на промените в Тарифата изпрати писмено уведомление до Райфайзенбанк (България) ЕАД на следния адрес за кореспонденция: гр. София 1407, район Лозенец, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, на вниманието на отдел Продажби на капиталовите пазари, или попълни електронна форма и при спазване на разпоредбите на сключения между страните договор за инвестиционно обслужване.

  За допълнителна информация относно промените, моля да се обръщате към отдел Продажби на Капиталовите пазари:

  • 02/91 985 490 – Христомир Желев, Старши дилър продажби - финансови инструменти и валута
  • 02/91 985 496 – Владимир Вълков, Старши дилър продажби - финансови инструменти и валута

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.