Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в Тарифата за Юридически лица и Еднолични търговци, в сила от 01.07.2021 г.

  18.06.2021
   

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да ви уведомим, че считано от 01.07.2021 г. влизат в сила следните промени в Тарифата за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за Юридически лица и Еднолични търговци:

  • Промяна в нетаксуваемия праг за комисиона наличност за Юридически лица и бизнес клиенти – от 400 000лв. на 200 000 лв.
  • Промяна в таксата за откриване на срочни депозити в лева и валута  
   Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.1 Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметкиВ сила от: 

  Промяна в т.1.7. Комисионна наличност

  01.07.2021

   1.7.1. Юридически лица/бизнес клиенти лева валута

  до BGN 200 000 (на ниво клиент)

  Без комисионна Без комисионна

  над BGN 200 000

  1% на годишна база,
  приложима върху
  общото салдо на ниво
  клиент над
  нетаксуваемия праг,
  платима месечно.
  Валутите различни от
  BGN се преизчисляват
  по централния курс на
  БНБ за съответната
  валута.

  1% на годишна база,
  приложима върху
  общото салдо на ниво
  клиент над
  нетаксуваемия праг,
  платима месечно.
  Валутите различни от
  BGN се преизчисляват
  по централния курс на
  БНБ за съответната
  валута.

   Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.1 Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметкиВ сила от: 

  Промяна в т.1.1 Откриване 

  01.07.2021

   1.1.2. Срочни депозити  лева валута
    1% върху цялата сума
  на депозита, мин. BGN
  50

  1% върху цялата сума
  на депозита, мин. EUR
  50

  За повече информация относно промените можете да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк и на телефоните на Контактния център на банката:

  • 0700 10 000 (Виваком) на цената на градски разговор
  • 17 21 (А1 и Теленор) без увеличение на цената

  Като се надяваме и на бъдещо ползотворно сътрудничество, оставаме
  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.