Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в Тарифата за Юридически лица и Еднолични търговци, в сила от 05.04.2021 г.

  26.03.2021
   

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да ви уведомим, че считано от 05.04.2021 г. влизат в сила следните промени в Тарифата за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за Юридически лица и Еднолични търговци:

  • Промяна в месечната такса за набирателна сметка – от без такса за шест месеца на без такса за три месеца;
  • Увеличение на минималната такса при вноска на каса на банкноти (в лева и валута) от BGN 2/EUR 1 на BGN 3/EUR 1.50 и премахване на максимума на таксата при касови операции (вноска и теглене);
  • Увеличение на таксите за левови преводи и директни дебити, наредени на хартиен носител:
   • През Бисера от BGN 4 на BGN 5
   • През РИНГС от BGN 20 на BGN 25
   • Вътрешнобанков от BGN 2 на BGN 2.5
  • Увеличение на таксата за входящ валутен превод, различен от евро от ЕИП страна от 0.07%, мин. EUR 5, макс. EUR 100 на 0.1%, мин. EUR 7, макс. EUR 100;
  • Промяна в таксите за изходящи валутни преводи:
   • Увеличение на преводите в евро към ЕИП страни наредени на хартиен носител– с вальор SPOT и NEXT от EUR 2.05 на EUR 2.56, с вальор SAME day от EUR10.56 на EUR 12.78
   • Намаление на таксата за преводи с вальор NEXT от 0.3%, мин. EUR 25, макс. EUR 500; + EUR 10 на 0.2%, мин. EUR 25, макс. EUR 250 + EUR 10 и SAME day от 0.4%, мин. EUR 50, макс. EUR 500; + EUR 10 на 0.2%, мин. EUR 50, макс. EUR 500 + EUR 10
  • Промяна в таксата за плащане/усвояване на акредитив издаден от банката от BGN50/EUR30 на 0.1%, мин. BGN 50, макс. BGN 300/0.1%, мин. EUR 50, макс. EUR 300;
  • Въвеждане на нова допълнителна такса във връзка искане за издаване на хартиено нареждане на акредитив - BGN 50/EUR 25;
  • Въвеждане на нова такса във връзка с Промяна на обезпечение по акредитив - BGN 50/EUR 40;
  • Увеличение на таксата за предварителен/повторен преглед на документи на документарен акредитив, получен в Банката от BGN 50/EUR 50 на BGN 100/EUR 100
  • Увеличение на таксата за издаване на банкова гаранция с парично обезпечение от 0.3%, мин. BGN 60/ EUR 60, за тримесечие или част от него на 0.35%, мин. BGN 75/EUR 75, за тримесечие или част от него;
  • Намаление на таксата за Спешна обработка по искане на клиент за банкова гаранция от BGN200/EUR 200 на BGN 100/EUR 100
  • Въвеждане на нови такси свързани със спешна обработка по искане на клиент на документи, изпратени за инкасиране към/от други банки - EUR 100
  • Увеличение на таксите за издаване на Банково удостоверение/Банкова референция (на бълг. и англ. език):
   • Банково удостоверение от BGN20/EUR40 на BGN30/BGN50
   • Банкова референция от BGN 35/BGN 70 на BGN 45/BGN 80
  • Промяна в таксите за дебитна карта Mastercard Business:
   • Увеличение на годишната такса от BGN 5 / EUR 2.50 / USD 3.34 / GBP 2 на BGN 10 / EUR 5 / USD 6.67 / GBP 4,
   • Увеличение на таксата за вноска на пари в брой на АТМ на Банката от 0.05%, мин. BGN 0.20 на 0.1%, мин. BGN 0.30 / EUR 0.15 / USD 0.20 / GBP 0.12,
   • Увеличение на таксата за теглене на пари в брой от АТМ на други банки в страната и в страните от Европейското икономическо пространство от BGN 1.20 / EUR 0.60 / USD 0.80 / GBP 0.48 на BGN 1.30 / EUR 0.65/ USD 0.87 / GBP 0.52
   • Увеличение на таксата за Справка за наличност по карта (в страната) от BGN 0.30 / EUR 0.15 / USD 0.20 / GBP 0.12 на BGN 1 / EUR 0.50 / USD 0.67 / GBP 0.40
   • Премахване на таксата за Регистрация на услуга Известяване и месечната такса за същата услуга
  • Прецизиране на текстовете за часовете за приемане и обработка на преводи

  За повече информация относно промените можете да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк и на телефоните на Контактния център на банката:

  • 0700 10 000 (Виваком) на цената на градски разговор
  • 17 21 (А1 и Теленор) без увеличение на цената

  Като се надяваме и на бъдещо ползотворно сътрудничество, оставаме

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.