Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в Тарифата за Юридически лица и Еднолични търговци, в сила от 15.11.2021 г.

  25.10.2021
   

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да ви уведомим, че считано от 15.11.2021 г. влизат в сила следните промени в Тарифата за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за Юридически лица и Еднолични търговци:

  Промяна в на таксите за касови операции:

  • Увеличение на таксата за внасяне в брой на банкноти в лева от 0.2% на 0.3%;
  • Увеличение на таксата за внасяне в брой на монети от 3% на 5%;
  • Увеличение на таксата за внасяне на касов превод от трети физически лица в полза на клиенти на Банката юридически лица:
   • на банкноти в лева от 0.2% на 0,4% и във валута от 0.35% на 0.4%
   • на монети от 3% на 6%
  • Увеличение в таксата за теглене в брой на банкноти в лева от 0.4% на 0,55% и валута от 0.55% на 0.6%;
  • Увеличение на таксата за теглене на предварително заявени и неизтеглени суми в брой (на банкноти и монети) в лева от 0.4% на 0.6% и валута от 0.6% на 0.65%;
  • Увеличение на таксата за теглене на суми без предварителна заявка за суми над BGN 5 000/EUR 3 000 в лева от 0.5% на 0.6% и валута от 0.6% на 0.65%;

  Увеличение на таксата вътрешно банкови левови преводи и директни дебити, електронно наредени от BGN 0.50 на BGN 0.60;

  Увеличение на минималната и максималната такса за входящ валутен превод, различен от евро от ЕИП страна от мин. EUR 7, макс. EUR 100 на мин. EUR 10, макс. EUR 200;

  Добавяне на нов продукт "Защитна сметка" за дружества от типа Платежни институции:

  •  Откриване на защитна сметка в лева и валута – по договаряне
  •  Минимално салдо – BGN 50 / EUR 75
  •  Поддържане на сметка (месечна такса) – по договаряне
  •  Закриване на сметка – BGN 30 / EUR 30

  Въвеждане на нова такса за Комисионна наличност за салдo към 31.12.2021 (еднократна такса) за Юридически лица/Бизнес клиенти и Финансови институции. Приложима за наличности над BGN 400 000 – 0.65% върху дневното салдо на ниво клиент (салдата по всички типове сметки и депозити) над нетаксуваемия праг, платима на първият работен ден след 31.12.2021. Валутите различни от BGN се преизчисляват по централния курс на БНБ за съответната валута. Таксата е в допълнение на текущата такса за Комисиона наличност.

  За повече информация относно промените можете да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк и на телефоните на Контактния център на банката:

  • 0700 10 000 (Виваком) на цената на градски разговор
  • 17 21 (А1 и Теленор) без увеличение на цената

  Като се надяваме и на бъдещо ползотворно сътрудничество, оставаме

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.