Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в Условия за откриване и обслужване на специални сметки

  11.11.2021
   

  Уважаеми клиенти,

  С настоящето ви уведомяваме, че считано от 15.11.2021 г., Райфайзенбанк (България): ЕАД променя "Условия за откриване и обслужване на специални сметки", където са регламентирани условията за:

  • Специална сметка по реда на чл. 25а от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
  • Специална сметка по чл. 24, ал.1 , изречение първо от ЗЧСИ - за сумите, получавани по безкасов път и в брой на паричните средства от осребряването на имуществото на длъжниците
  • Специална сметка по чл. 24, ал. 1, изречение второ (лихвена сметка) - за капитализиране на дължимата от банката лихва, начислявана върху средствата по специалната сметка по чл. 24, ал. 1, изречение първо от ЗЧСИ
  • Специална сметка по чл.24, ал.1, изречение трето от ЗЧСИ - за такси и разноски, дължими от взискателите на ЧСИ, в чиято полза ЧСИ води принудителното изпълнение и/или събирането на публични притезания
  • Специална сметка по чл. 24, ал. 1, изречение трето във връзка с чл.18 от ЗЧСИ - за сумите, получавани от ЧСИ във връзка с извършвани от него допълнителни дейности по чл. 18 от ЗЧСИ, дължими от взискателите на ЧСИ, в чиято полза същият води принудителното изпълнение и/или събирането на публични притезания
  • Специални сметки на адвокати и адвокатски дружества по чл.39 от Закона за адвокатурата
  • Специални сметки на застрахователен брокер по чл. 306 от КЗ и застрахователен агент по чл. 316, ал. 5 вр. чл. 306, ал. 1, т. 2 от КЗ.

  След 15.11.2021г. влизат в сила следните промени:

  • Без такса за откриване на сметка.
  • Без месечна такса за поддръжка на сметка.
  • Валута на сметката – Всички валути.
  • Комисиона наличност – Без комисиона.
  • Вътрешнобанкови преводи:
   • Хартиен носител – 1,25 лева
   • Електронен носител – 0,30 лева
  • Теглене на банкноти до 5000 лева / 2500 евро – без такса, над тази сума по тарифа.
  • Вноска на банкноти до 5000 лева / 2500 евро – без такса, над тази сума по тарифа.

  За повече информация относно промените можете да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк и на телефоните на Контактния център на банката:

  • 0700 10 000 (Виваком) на цената на градски разговор
  • 17 21 (А1 и Теленор) без увеличение на цената

  Като се надяваме и на бъдещо ползотворно сътрудничество, оставаме

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.