Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Уведомление във връзка с прилагането на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 ОТ 27.11.2019

  10.03.2021
   

  Уважаеми клиенти,

  От днес (10.03.2021) влиза в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 ноември 2019 г. относно оповестяванията, свързани с устойчивостта в сектора на финансовите услуги, установява хармонизирани правила за участниците на финансовите пазари и финансовите съветници относно прозрачността по отношение на интегриране на рисковете за устойчивост и разглеждане на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта в техните процеси и предоставяне на информация, свързана с устойчивостта, по отношение на финансовите продукти.

  Информираме ви, че Райфайзенбанк (България) ЕАД, както в качеството й на инвестиционен посредник, така и в качеството на кредитна институция, не попада под изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2088, тъй като не предоставя услуги във връзка с управление на портфейл.

  Райфайзенбанк (България) ЕАД взема предвид неблагоприятните въздействия върху устойчивостта в своите процеси, като прилага аспекти на устойчивостта на ниво управление и стратегия и в своята дейност. 

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.