Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

    Последно посещавани

    История на последно преглежданите страници

    Уведомление във връзка с прилагането на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 ОТ 27.11.2019

    10.03.2021
     

    Уважаеми клиенти,

    От днес (10.03.2021) влиза в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 ноември 2019 г. относно оповестяванията, свързани с устойчивостта в сектора на финансовите услуги, установява хармонизирани правила за участниците на финансовите пазари и финансовите съветници относно прозрачността по отношение на интегриране на рисковете за устойчивост и разглеждане на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта в техните процеси и предоставяне на информация, свързана с устойчивостта, по отношение на финансовите продукти.

    Информираме ви, че Райфайзенбанк (България) ЕАД, както в качеството й на инвестиционен посредник, така и в качеството на кредитна институция, не попада под изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2088, тъй като не предоставя услуги във връзка с управление на портфейл.

    Райфайзенбанк (България) ЕАД взема предвид неблагоприятните въздействия върху устойчивостта в своите процеси, като прилага аспекти на устойчивостта на ниво управление и стратегия и в своята дейност. 

    С уважение,
    Райфайзенбанк (България) ЕАД

    Добре дошли на нашия сайт.

    Моля, изберете вашия профил:

    Добре дошли на нашия сайт.