Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промени в тарифите във връзка с БИСЕРА6

  16.02.2022
   

  Уважаеми клиенти,

  С удоволствие ви уведомяваме, че във връзка с влезли в сила промени в националната платежна система БИСЕРА6 извършваме промени в Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за физически лица и в Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за юридически лица и еднолични търговци. Промените са във връзка с удължаване времето за приемане и обработка на електронно наредени небюджетни преводи през БИСЕРА, с които можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  1. Промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица:

  Глава Шеста: Общи разпоредбиВ сила от: 
  7. Часове за приемане и обработка на изходящи платежни нареждания 17.02.2022
  7.1.2. Електронно наредени
  • За преводи чрез БИСЕРА към платежна сметка при друга банка:
   • до 17.00 часа за изпълнение с вальор същия работен ден за банката на бенефициента за преводи в лева с превалутиране, различно от лева/евро. Само за преводи съгласно официално обявен курс на банката.
   • до 19.00 часа за изпълнение с вальор същия работен ден на банката на бенефициента;
   • до 22.00 часа за изпълнение с вальор следващия работен ден за банката на бенефициента за преводи в лева или с превалутиране лева/евро през Райфайзен Онлайн
  • За преводи чрез БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка:
   • до 15:00 ч. за изпълнение в същия работен ден за банката на бенефициента
   • до 22:00 ч. за изпълнение с вальор следващия работен ден за банката на бенефициента за преводи в лева или с превалутиране лева/евро през Райфайзен Онлайн
  8. Часове за обработка на входящи преводи:

  8.1. Нареждания от други банки за плащане

  • Във валута, получени до 17:00 ч. – с вальор същия работен ден;
  • Във валута, получени след 17:00 ч.- на следващ работен ден с вальор датата на която е получен превода в Банката;
  • В лева, получени чрез БИСЕРА до 20:00 ч.- с вальор същия работен ден;
  • В лева, получени чрез РИНГС до 16:00 ч. - с вальор същия работен ден;

  2. Промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за юридически лица и еднолични търговци:

   Глава Четвърта: Общи разпоредби В сила от:
  6. Часове за приемане и обработка на изходящи платежни нареждания 17.02.2022
  6.1.2. Електронно наредени
  • За преводи чрез БИСЕРА към платежна сметка при друга банка:
   • До 17:00 ч. за изпълнение с вальор същия работен ден на банката на бенефициента за преводи в лева с превалутиране, различно от лева/евро. Само за преводи съгласно официално обявен курс на банката.
   • До 19:00 ч. за изпълнение с вальор същия работен ден на банката на бенефициента;
   • До 22:00 ч. за изпълнение с вальор следващия работен ден за банката на бенефициента за преводи в лева или с превалутиране лева/евро през Райфайзен Онлайн и за преводи до BGN 30 000 чрез Мултикеш
  • За преводи чрез БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка:
   • До 15:00 ч. за изпълнение в същия работен ден за банката на бенефициента
   • До 22:00 ч. за изпълнение с вальор следващия работен ден за банката на бенефициента за преводи в лева или с превалутиране лева/евро през Райфайзен Онлайн и за преводи до BGN 30 000 чрез Мултикеш
  7. Часове за обработка на входящи преводи:

  7.1. Нареждания от други банки за плащане

  • Във валута, получени до 17:00 ч. – с вальор същия работен ден;
  • Във валута, получени след 17:00 ч.- на следващ работен ден с вальор датата на която е получен превода в Банката;
  • В лева, получени чрез БИСЕРА до 20:00 ч.- с вальор същия работен ден;
  • В лева, получени чрез РИНГС до 16:00 ч. - с вальор същия работен ден;

  Новите тарифи влизат в сила според горепосочените срокове за всички нови и настоящи клиенти на банката.

  Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната по-горе промяна в тарифата, имат право, преди 17.02.2022 г., да заявят писмено в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването.

  За повече информация относно промените можете да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Контактния център на банката:

  •  0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (А1 и Telenor) без увеличение на тарифата.

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.