Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промяна в тарифата за таксите и комисионите на физически лица, в сила от 15.11.2022

  14.09.2022
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме ви за предстоящи промени в Тарифа за таксите и комисионите на Кей Би Си Банк България ЕАД за физически лица, с които можете да се запознаете във всеки офис на Кей Би Си Банк България ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.kbcbank.bg.

  Извършват се следните промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Кей Би Си Банк България ЕАД за клиенти физически лица:

  Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.1 Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки

  Промяна в т. 1.1. ОткриванеЛеваВалутаВ сила от:
  1.1.1. Разплащателни сметки** BGN 5 EUR 2.50 15.11.2022
  1.1.2. Разплащателни сметки с дебитни карти** BGN 2 EUR 1 15.11.2022
  Промяна в т. 1.11. Закриване на разплащателни сметки/Сметки, обслужващи инвестирането в колективни инвестиционни схеми, предлагани или дистрибутирани от Банката Без такса 15.11.2022
  Промяна в т. 1.13. Закриване на Спестовна сметка „Перспектива“ / Спестовна сметка “Без ограничения” / Спестовна сметка "Premium" Без такса 15.11.2022

  Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.2 Касови операции

  Промяна в т. 2.1. Теглене в бройЛеваВалутаВ сила от:
  2.1.1.От разплащателни, спестовни или специални сметки */ Депозитна сметка към Спестовна програма / Срочни депозити и Депозити, прекратени преди падежа, с цел частично теглене на сумата или окончателното им прекратяване 0.6% върху цялата сума, мин. BGN 6 0.7% върху цялата сума, мин. EUR 3 15.11.2022
  2.1.4. На суми над BGN 10,000 / EUR 5,000 без предварителна заявка 0.65% върху цялата сума, мин. BGN 6 0.75% върху цялата сума, мин. EUR 3 15.11.2022
  Промяна в т. 2.2. Внасяне в брой на банкноти и монети
  2.2.1.1. По разплащателни, спестовни или специални сметки*
  ЛеваВалутаВ сила от:
  • за суми до BGN 2,000 / EUR 1,000 вкл. (дневен лимит на клиент)
  2 лв. на транзакция 1 евро на транзакция 15.11.2022
  • за суми над BGN 2,000 / EUR 1,000
  0.2% върху горницата, макс. BGN 300 0.3% върху горницата, макс EUR 200 15.11.2022
  2.2.2. Внасяне в брой на монети (при вноска над 20 монети) 5% върху цялата сума, мин. BGN 5 - 15.11.2022
  Промяна в т. 2.3. Внасяне (касов превод) от трети лица в полза на клиенти на Банката физически лицаЛеваВалутаВ сила от:
  2.3.3. Внасяне в брой на монети (при вноска над 20 монети) 5% върху цялата сума, мин. BGN 5 - 15.11.2022

  Глава Втора: Карти

  Промяна в т.1.4. ОперацииЛева/ВалутаВ сила от:
  1.4.2. Теглене/вноска на пари в брой на АТМ на Банката 
  • теглене
  BGN 0.30 / EUR 0.15 / USD 0.20 / GBP 0.12 15.11.2022
  1.4.3. Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка в страната и в страните от Европейското икономическо пространство BGN 1.30 / EUR 0.65 / USD 0.85 / GBP 0.60 15.11.2022
  Промяна в т.1.5. Други операции и услугиЛева/ВалутаВ сила от:
  1.5.7. Промяна на операционни лимити BGN 5 / EUR 2.50/ USD 3.34 / GBP 2 15.11.2022
  1.5.11. Необоснована рекламация за операция Без такса 15.11.2022

  Новата тарифа влиза в сила според горепосочените срокове за всички нови и настоящи клиенти на банката.

  Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната погоре промяна в тарифата, имат право, преди 15.11.2022 г., да заявят писмено в офис на Кей Би Си Банк България ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването.

  За повече информация относно промените можете да се обърнете към служителите в офисите на Кей Би Си Банк България ЕАД и на телефоните на Контактния център на банката:

  • 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (А1 и Yettel) без увеличение на тарифата.

  С уважение,
  Кей Би Си Банк България ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.