Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  За да подкрепи своите клиенти и в трудни времена, Райфайзенбанк предлага възможност за отсрочване на кредитни задължения при следните условия.

  Кой може да кандидатства

  Кредитополучатели, физически и юридически лица, които:

  • Имат или очакват да имат финансови затруднения във връзка с мерките свързани с пандемията от Covid 19 и последствията от нея.
  • Към 1 март 2020 редовно са погасявали кредитните си задължения или са били в просрочие не повече от 90 дни.

  Докога може да кандидатства

  С решение на Европейския Банков Орган от 18 юни 2020 г., срокът за кандидатстване за отсрочване на кредитните задължения се удължава до 30 септември 2020 г.

  * Този срок не се прилага по отношение на клиенти, които са подали заявление в първоначалния срок   ( 22 юни 2020 г.), но са получили отказ. Кредитните задължения, за които е било подадено искане за отсрочване до 22.06.2020 г., не могат да бъдат отсрочвани след 31.12.2020 г.

   

  За кои кредити може да се приложи отсрочване

  • Кредити за физически лица: потребителски и ипотечни, задължения по кредитни карти, овърдрафт и финансов лизинг.
  • Кредити за юридически лица: срочни (инвестиционни и оборотни) кредити, револвиращи кредити, овърдрафти, задължения по кредитни карти и финансов лизинг.

  * Кредитите трябва да са изтеглени преди 31 март 2020 г.

  Какви са възможните схеми на отсрочване

  • Схема 1 - гратисен период от 6 месеца, през който не се изплаща главница, а само лихва по кредита.
  • Схема 2 - гратисен период от 6 месеца, през който не се изплащат главница и лихва по кредита.

  * Гратисният период ще важи еднократно 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021 г.

  Дължи ли се такса за обработване на искането

  Клиентите не дължат такса за обработване на искания за отсрочване, ако те са по една от двете схеми в рамките на мораториума. Отсрочване, различно от тези схеми, се разглежда по стандартния процес за предоговаряне на кредити на банката и се таксува според тарифата.

  Кога се изплащат отсрочените задължения

  Отсрочените задължения се изплащат на части след изтичането на отсрочката, като срокът на кредита се увеличава със срока на отсрочката.

  Как се кандидатства

  Често задавани въпроси

  По-подробна информация за условията за отсрочване на кредитни задължения можеш да намериш в документа Често задавани въпроси. (114.7 KB)

  Връзка с нас

  В случай, че имаш допълнителни въпроси или нужда от съдействие за попълване на формата, може да се свържеш с нашите финансови консултанти:

  Телефони за физически лица

  Телефони за малкия бизнес

  Контактен център

  Свържи се с нас на 0700 10 000 (Vivacom) или 17 21 (A1 и Telenor), на е-мейл call.center@raiffeisen.bg, в онлайн чата на сайта или чрез формата ни за контакт.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.