Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Нашият бизнес се основава на стремежа ни да банкираме отговорно, да бъдем коректен партньор и да работим в полза на обществото.

  Екологичното, социално и корпоративно управление (ESG) и интегрирането му в бизнес модела на банката е една от нашите основни цели и измерител за корпоративния успех. 

  Все повече компании осъзнават важността да се съобразяват с екологичното, социално и корпоративно управление (ESG) в своите бизнес дейности. Това е по-всеобхватният термин за устойчиво и отговорно банкиране.

  Какво е ESG

  ESG означава Еnvironmental, Social and Governance - екологично, социално и корпоративно управление. Toва са три аспекта на бизнеса, които се смятат за ключови фактори при измерването на устойчивостта на една компания. Ето какво включва всеки един от тези аспекти:

  • Опазване на околната среда

   Изменението на климата чрез намаляване на въглеродния отпечатък, управлението на водата и отпадъците, повишаване на енергийната ефективност и др.

  • Социална дейност

   Добра интегрираност на компанията и подкрепата, която осигуряват спрямо всички заинтересовани страни и местни общности. Включва защита правата на човека, съвременните трудови стандарти и осигуряване на здравословно и безопасно работно място, и др.

  • Корпоративно управление

   Прозрачно управление на компанията, балансиране на интересите между всички заинтересовани страни, бизнес модел за дългосрочно създаване на стойност и устойчивост, борба с корупцията и прането на пари.

  Принципи на отговорно банкиране

  Устойчивостта не е само краткосрочна тенденция, тя идва от всеки аспект и предоставя дългосрочна бизнес възможност за компаниите. Но тя носи и отговорност.

  Екологичното, социално и корпоративно управление (ESG) и интегрирането му в бизнес модела на банката е една от нашите основни цели и измерител за корпоративния успех.  Бизнес стратегията ни, както и нашите продукти, услуги и процеси са в съответствие с нея. 

  За да постигнем това, не се ограничаваме единствено до генерирането на икономическа стойност, а взимаме предвид социалния и екологичен отпечатък от нашите бизнес дейности. Вярваме, че това е начинът да се постигнат ефективност и устойчивост в резултатите.

  Ключовите принципи, които сме интегрирали в стратегическата ни рамка за устойчиво развитие са създаване на стойност, изграждане на доверие и трансформация.

  Глобално споразумение на ООН

  Като част от групата Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ), пионер в Централна и Източна Европа по темата ESG, ние спазваме глобалното споразумение на ООН за отговорно банкиране  (UNGC).

  Глобалното споразумение на ООН за отговорно банкиране е единна рамка за устойчиво развитие в банковата индустрия, резултат от иновативно партньорство между банковата индустрия и финансовата инициатива към Програмата за опазване на околната среда на ООН. Това е най-голямата световна инициатива за подпомагане на компаниите да приведат в съответствие своите практики за устойчиво и приобщаващо бъдеще.

  Ние не само се ангажираме с последователно спазване на десетте принципа на ООН за отговорен бизнес – с основни области правата на човека, трудовите стандарти, опазването на околната среда и борбата с корупцията – но също така очакваме подобно отношение на глобална отговорност от всички служители и мениджъри, както и от партньори и доставчици.

  Нашият принос

  Банката продължава дългогодишните си традиции в социалната отговорност и благотворителността като ангажимент към обществото, като те биват надграждани чрез принципите на отговорното банкиране в името на едно по-добро бъдеще за нас и следващите поколенията, с грижа към природата и обществото. 

  Устойчивият бизнес и инвестициите в устойчиво развитие са бъдещата посока за развитие на икономиките и обществата в глобален аспект. Това е огромна възможност и за българските компании, които се стремим да подкрепяме с устойчиви финансови продукти и услуги, информация и консултации.

  Инициативи и кампании

  Устойчиво финансиране за корпоративни клиенти

  Като социално отговорна финансова институция, ние се стремим да подпомагаме своите корпоративни клиенти в стремежа им към опазване на околната среда чрез устойчиви инвестиции. Предлагаме  гъвкави условия и експертиза при финансиране на зелени и устойчиви проекти.

  Научете повече

  Корпоративна и социална отговорност

  Банката е изградила и следва политика за социална отговорност, която е залог за ясни и прозрачни взаимоотношения във всички сфери на бизнеса и обществения живот.

  Научете повече

  Избери, за да помогнеш

  От създаването на "Избери, за да помогнеш" през 2009 г. досега  платформата събира на едно място актуални общественозначими каузи от областта на здравеопазването, социалната сфера, културата и образованието, и опазването на околната среда. 

  Научете повече

  Твоят зелен отпечатък

  Програмата Твоят зелен отпечатък е част от политиката на банката в сферата на екологичното, социалното и корпоративно управление (ESG) и включва редица инициативи за една по-зелена България.

  Научете повече

  Еко инициативи за служители

  Генериране на идеи чрез споделяне на добри практики, които служителите прилагат в ежедневието си и банката би могла да адаптираме в корпоративната среда. Това е целта на първата вътрешна зелена инициатива "Зелената идея ти отива".

  Повишаване на финансовата грамотност на деца и младежи

  Като част от социално отговорната ни политика, от 2017 г. досега програмата е помогнала за подобряването на финансовата култура на хиляди български ученици и студенти.

  Научете повече

  Полезна информация

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.